I starten af 2021 fik DIB godkendt en bevilling til et nyt projekt til styrkelse af civilsamfundets råderum under CISU på ¾ mio. kr. Projektet har til formål at støtte flere oprindelige folks organisationer i Bolivia med at kommunikere om deres udfordringer under COVID-19-pandemien og klimaforandringer.

Oprindelige folk i Bolivia er en særligt udsat befolkningsgruppe i deres eget land – dette er kun blevet tydeligere under COVID-19-pandemien. De oplever høj smittetryk og dødstal, de har dårlig adgang til sundhedshjælp og statens økonomiske støttepakker samt de er berørte af de tiltagende konsekvenser af klimaforandringerne og har oplevet flere ødelæggende skovbrande i 2020, der er en konsekvens af udvidelsen af landbruget.

Netværk og strategisk samarbejde

Det nye projekt skal støtte de oprindelige folks muligheder for at råbe deres bolivianske medborgere og politikere op om disse problemstillinger. Gennem dannelsen af tværregionale netværk mellem de oprindelige folks organisationer og udfærdigelsen af strategier for kommunikation vil de stå styrket, når de rækker ud til befolkning, medier og politikere.

Der vil blandt andet være fokus på at inddrage unge og kvinder i projektet, som særligt skal være med til at sammensætte en kommunikationsstrategi og lære om strategisk brug af digitale medier som podcast og video samt sociale medier. Udvalgte fra målgruppen får træning i brug af podcast-formatet og sociale medier, og der vil være en systematisk indsamling af historier og vidnesbyrd fra områderne.

Kernen af det, som skal kommunikeres, er de historier og vidnesbyrd fra livet under COVID-19-lockdown og tiltagende klimaforandringer, som de oprindelige folk i Bolivia har været ramt hårdt af. Målet er at skabe bevidsthed blandt den almene bolivianske befolkning, nå ud til regionale og nationale medier, samt påvirke folkevalgte, som laver politikker, der påvirker de oprindelige folk i landet.

Bygger videre på tidligere indsatser

De oprindelige folks organisationer, som er inkluderet i projektet har tidligere samarbejdet med DIB, henholdsvis i DERF-projektet i Lomerío og det igangværende sundhedsprojekt i San Buenaventura. Specifikt inddrager projektet grupper af de oprindelige folk Tacana i San Buenaventura nord for La Paz i boliviansk Amazonas og Monkoxi-Bésiro i Lomerío nordøst for Santa Cruz.

Teko Kavi – DIBs partner i Bolivia – er gået i gang med at lave en arbejdsplan, og nu hvor kommunalvalget i Bolivia er overstået, er planen at afholde opstartsmøder med målgrupperne i henholdsvis Lomerío og San Buenaventura. Projektet løber til november 2021.

Om projektet
Titel: ‘Amplifying the voices of indigenous communities to counteract the shrinking civic space in Bolivia’
Bevilling: 744.288,-
Donor: CISU
Periode: januar – november 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *