DIB’s bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling.

På seneste generalforsamling den 22. april 2024 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Carsten Lützen – formand
Arkitekt og planlægger hos Aarhus Kommune
Carsten har været tilknyttet DIB siden 2000, hvor han først var ansat og siden er trådt til i bestyrelsesarbejdet.

Carsten har megen erfaring med byplanlægning og rådgivning – også i udviklingslande.

Michael Vogt – næstformand
Lektor hos Via University College
Siden 2011 har Michael været aktiv i DIB. Han har i en årrække været frivillig i Boliviagruppen og været med til at implementere Aprender Jugando-projekterne og lave tilsyn på NEXTCAP-sundhedsprojektet i Bolivia – begge med DIBs partner Teko Kavi.

Michaels hjerte tilhører Indien, hvor han er vokset op, og derfor undersøger han for tiden muligheden for at starte nye partnerskaber og projekter op i Indien.

Bjarke Rambøll – kasserer
Sekretariatsleder hos VedvarendeEnergi
Bjarke har været med i DIB siden 1996. Den første årrække var han ansat i sekretariatet, og efterfølgende trådte han til i DIBs bestyrelse.

Bjarke er uddannet civilingeniør og er sekretariatsleder i miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Camilla Sternberg
Projektleder hos DIB
Camilla har en baggrund i Sydasienstudier, udviklingsstudier og internationale forhold og har siden 2017 været med i DIB. Camilla har arbejdet som assistent for de danske oversættere i Bruxelles, og nu er hun ansat hos DIB som projektleder.

Camilla har særligt fokus på organisationsudvikling i bestyrelsen.

Peter Lysell Nielsen
Peter har en kandidat i Religionsvidenskab og har været tilknyttet DIB siden november 2021. Han har været ansat i DIB som projekt- og kommunikationsmedarbejder, og nu studerer han til datatekniker på Aarhus Tech.

Peter har været involveret på forskellige måder i flere af DIBs mange projekter og har særligt været tilkoblet projekterne i Filippinerne.

Og som suppleant:

Lea Pascal
International Aid/ Cooperation Officer hos EU Kommissionen

Lea har en kandidat i Human Security og arbejder nu i EU-kommissionen med data management, monitorering og rapportering med fokus på migration og intern fordrivelse i Østafrika. 

Lea har en kandidat i Human Security og arbejder nu i EU-kommissionen med data management, monitorering og rapportering med fokus på migration og intern fordrivelse i Østafrika. 

Freja Ruby Flejsborg

PhD studerende ved Aarhus Universitet 

Freja er ansat ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i konceptet dekolonial pædagogik, og hvordan dekoloniale teorier og metoder kan være med til at promovere og styrke den oprindelige befolkning fra Latinamerikas videnssystem i det globale højere uddannelsessystem. Med en stor passion for den latinamerikanske region er hun også frivillig i Bolivia-gruppen, hvor hun har været med siden september 2022.


Foreningsdokumenter

Se vores nye side omhandlende generalforsamling og foreningsdokumenter her