DIB’s bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling.

På seneste generalforsamling den 26. april 2022 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Carsten Lützen – formand (på valg i 2023)
Arkitekt og planlægger hos Aarhus Kommune
Carsten har været tilknyttet DIB siden 2000, hvor han først var ansat og siden er trådt til i bestyrelsesarbejdet.

Carsten har megen erfaring med byplanlægning og rådgivning – også i udviklingslande.

Michael Vogt – næstformand (Valgt i 2022)
Lektor hos Via University College
Siden 2011 har Michael været aktiv i DIB. Han har i en årrække været frivillig i Boliviagruppen og været med til at implementere Aprender Jugando-projekterne i Bolivia med Teko Kavi.

Michaels hjerte tilhører Indien, hvor han er vokset op, og derfor undersøger han for tiden muligheden for at starte nye partnerskaber og projekter op i Indien.


Bjarke Rambøll – kasserer (Valgt i 2022)
Sekretariatsleder hos VedvarendeEnergi
Bjarke har været med i DIB siden 1996. Den første årrække var han ansat i sekretariatet, og efterfølgende trådte han til i DIBs bestyrelse.

Bjarke er uddannet civilingeniør og er sekretariatsleder i miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Camilla Sternberg (Valgt i 2022)
På barsel
Camilla har en baggrund i Sydasienstudier, udviklingsstudier og internationale forhold og har siden 2017 været med i DIB. Camilla har arbejdet som assistent for de danske oversættere i Bruxelles.

Hun er frivillig i DIBs Nepalgruppe og koordinerer projekterne med de nepalesiske partnere sammen med de andre frivilliggruppen.
Hun vil som bestyrelsesmedlem have særligt fokus på organisationsudvikling.

Lene de Neergaard Hansen (Valgt i 2022)
Consultant Development hos Danske Bank
Lene har en bachelor i jura og har i mange år været frivillig i organisationen Oxfam IBIS.

De seneste år har hun gerne ville tættere på udviklingsarbejdet i DIB og er derfor blevet valgt ind i DIBs bestyrelse i 2022.

Og som suppleanter:

Lea Pascal (Valgt i 2022)
International Aid / Cooperation Officer hos EU Kommissionen
Lea har været aktiv i DIBs Bolivia-gruppe siden 2014. Hun har oplevet den stærke udvikling af DIB som organisation de seneste år og ser frem til at støtte dette som suppleant i bestyrelsen.

Lea har en kandidat i Human Security og arbejder nu i EU-kommissionen med data management, monitorering og rapportering med fokus på migration og intern fordrivelse i Østafrika. 

Peter Lysell Nielsen (Valgt i 2022)
Peter har en kandidat i Religionsvidenskab og har været tilknyttet DIB siden november 2021. Han har tidligere arbejdet i DIB som projekt- og kommunikationsmedarbejder.

Peter var assistent på en tilsynsrejse i Filippinerne og har været involveret på forskellige måder i flere af DIBs mange projekter. Desuden arbejder han for tiden på en ansøgning til et PSHEA-projekt med vores sydasiatiske partnere.
Til generalforsamlingen i 2022 blev han valgt ind som suppleant.
Foreningsdokumenter

Herunder finder du DIBs årsberetning og årsregnskab, som fremlagt på seneste generalforsamling, samt gældende vedtægter. Kontakt os, hvis du er interesseret i at se årsregnskaber og -beretninger for tidligere år.

‣ DIBs årsberetning 2021

‣ DIBs årsregnskab 2021

Gældende vedtægter for DIB

‣ Regnskab til indsamlingsnævnet 2020