DIB’s bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling.

På seneste generalforsamling den 26. april 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Carsten Lützen – formand (på valg i 2023)
Arkitekt og planlægger hos Aarhus Kommune
Michael Vogt – næstformand (på valg i 2022)
Lektor hos Via University College
Han er desuden aktiv i DIB’s frivilliggruppe med fokus på Bolivia, hvor han har været involveret i Aprender Jugando-projekterne.


Bjarke Rambøll – kasserer (på valg i 2022)
Sekretariatsleder hos VedvarendeEnergi
Bjarke har været med i DIB siden 1996. De første år som en del af sekretariatet, men efterfølgende som bestyrelsesmedlem. Bjarke er uddannet civilingeniør og er til daglig sekretariatsleder i miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Camilla Sternberg (på valg i 2022)
På barsel
Camilla har en baggrund i Sydasienstudier, udviklingsstudier og internationale forhold, og har siden 2017 været med i DIB. Camilla arbejder som assistent for de danske oversættere i Bruxelles. Hun koordinerer DIB’s Nepal-projekt sammen med frivilliggruppen. Hun ser frem til som bestyrelsesmedlem også at få indblik i og give en hånd med i selve organisationsudviklingen.Lene de Neergaard Hansen (Valgt i 2022)
Consultant Development hos Danske Bank
Lene har en bachelor i jura og har i mange år været frivillig i organisationen Oxfam IBIS. De seneste år har hun gerne ville tættere på udviklingsarbejdet i DIB og er derfor blevet valgt ind i DIBs bestyrelse i 2022.

Og som suppleanter:

Lea Pascal
International Aid / Cooperation Officer hos EU Kommissionen
Lea har været aktiv i DIBs Bolivia-gruppe siden 2014. Hun har oplevet den stærke udvikling af DIB som organisation de seneste år og ser frem til at støtte dette som suppleant i bestyrelsen. Lea har en kandidat i Human Security og arbejder nu i EU-kommissionen med data management, monitorering og rapportering med fokus på migration og intern fordrivelse i Østafrika. Peter Lysell Nielsen
Peter har en kandidat i religionsvidenskab og har været tilknyttet DIB siden november 2021. Han har været med på projektrejse i Filippinerne og har været involveret i flere af DIBs mange projekter. Til generalforsamlingen i 2022 blev han valgt ind som suppleant.


Foreningsdokumenter

Herunder finder du DIBs årsberetning og årsregnskab, som fremlagt på seneste generalforsamling, samt gældende vedtægter. Kontakt os, hvis du er interesseret i at se årsregnskaber og -beretninger for tidligere år.

DIBs årsberetning 2020

DIBs årsregnskab 2020

Årsregnskab 2021 – til godkendelse på generalforsamlingen den 26. april 2022

Gældende vedtægter for DIB

‣ Regnskab til indsamlingsnævnet 2020