Persondatapolitik

Når du bliver medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev, melder dig som frivillig, søger en stilling eller giver et bidrag, modtager vi samtidig nogle af dine persondata. Det kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer osv. Vores overordnede princip er, at vi kun indsamler nødvendig data og aldrig personfølsom information som etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel orientering eller lignende. Alle de persondata, vi indsamler, behandles i overensstemmelse med EU’s Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven.

Den lange version
Det var den korte version, hvis du er interesseret i den lange, finder du den her, og du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for en uddybning på 52 99 92 36 eller dib@dib.dk.

Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Anti-korruptionspolitik

I DIB har vi selvfølgelig nultolerance over for korruption. Vores vejledende princip er en høj standard for arbejdsetik såvel som personlig og organisatorisk integritet, både internt og eksternt med partnere i udviklingslande. Det kan du læse mere om i DIB’s anti-korruptionspolitik, der har vores personale, bestyrelsesmedlemmer og frivillige samt partnerorganisationer som målgruppe.

Code of Conduct

DIB’s Code of Conduct er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores organisation og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd, både i Danmark og internationalt.

Alle medarbejdere og partnere i DIB er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct, og de værdier, som denne er baseret på. Læs mere om DIB’s Code of Conduct her.