Vi samarbejder med organisationen CHILDREN-Nepal om at forbedre levevilkårene for Nepals landbefolkning. Vi har arbejdet sammen siden 2016 og har i 2023 igangsat vores fjerde fælles projekt, som er finansieret af CISUs Civilsamfundspujle.

Skolehaver og praktisk læring som en del af pensum (2023-2024)

Med projektet Food for thought – better nutrition for children and youth vil vi sammen med CHILDREN-Nepal fortsætte vores arbejde i landområderne og videregive nogle af de gode erfaringer, som vi har opbygget gennem de seneste projekter. Vi vil i dette projekt samarbejde med otte skoler om at etablere skolehaver og træne lærere og elever i at anvende økologiske og miljøvenlige dyrkningsmetoder. Skoleelevernes forældre vil også blive introduceret til skolehaverne og modtage køkkenhavetræning i deres landsbyer. Projektet har til formål at øge lokalbefolkningens produktion af grøntsager og forbedre børn og unges ernæring bl.a. gennem sundere skolemåltider. Derudover har projektet også fokus på at gøre lokalregeringen opmærksom på muligheden for at tilpasse pensum til den lokale kontekst og inkludere vigtige emner som miljø, klima og bæredygtigt landbrug og derved skabe praktiske læringsmuligheder i skolerne. 

Forbedrede forhold for kvinder og marginaliserede grupper (2022-2023)

Ovenpå vores succesfulde projekt Enhancing rural livelihoods in Nepal fik vi mulighed for at bygge videre på det gode samarbejde med CHILDREN-Nepal i lokalsamfundene Phallapani, Lewade og Gunjara. I vores forhenværende projekt lykkedes vi med at få omlagt dele af landbruget til økologisk landbrug og få etableret en højere grad af selvforsyning. Vi formåede dog ikke at involvere de mest marginaliserede grupper i vores tiltag. En evalueringaf projektet viste, at 62.2% af befolkningen stadigvæk befinder sig under fattigdomsgrænsen. Selvom dette er et fald fra 77.4%, har vi stadigvæk lang vej igen.

Et af de bæredygtige, økologiske landbrug, som er blevet etableret med støtte fra projektet. – Foto af Jeppe Kaas.

Vores mål med dette projekt var derfor at styrke kvinder, dalitter (kasteløse) og andre marginaliserede gruppers deltagelse ved at træne dem og gøre dem ansvarlige for marketing, branding og promoveringen af de økologiske produkter, som blev produceret i landsbyerne. Samarbejdet havde også til formål at sikre, at samfundet og organisationerne blev bedre til at håndtere og løfte marginaliserede grupper. Projektet skabte gode resultater og var med til at reducere vold og diskrimination i landsbyerne. Ved slutningen af projektet havde 99 procent af målgruppen desuden etableret køkkenhaver og 96 procent havde øget deres indkomst ved salg af deres økologiske produkter.

Forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i Nepal (2018-2022)

Projektet havde til formål at reducere fattigdom blandt familier i landområderne ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej og bæredygtig udvikling lokalt. Et mål med projektet var også at øge CHILDREN-Nepals kapacitet indenfor området samt at styrke organisationens netværk med andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. I fællesskab skulle disse organisationer sammen med lokalbefolkningen blive i stand til at advokere for bæredygtig udvikling, økologisk landbrug og implementering af regeringens Environmental Friendly Local Governance (EFLG) framework.

Workshop med lokalbefolkningen om bæredygtighed og økologisk landbrug.

Projektet formåede at etablere tre økologiske landbrugskooperativer og omlægge målgruppens landbrug til økologisk landbrug. Lokalbefolkningen havde stor succes med deres produktion af økologiske grøntsager og øgede både deres indkomst og selvforsyning. Med træning af målgruppen og fortalervirksomhed lykkedes det CN og målgruppen at påvirke lokalregeringen, så de afsatte midler til at støtte landbrugsaktiviteter og drikkevandsprojekter i landsbyerne.