Vi samarbejder med organisationen CHILDREN-Nepal om at forbedre levevilkårene for nepalesiske landbefolkninger i Enhancing Rural Livelihoods – et 3-årigt projekt, som er finansieret af CISUs Civilsamfundspujle. Vores nye projekt – Increasing the Participation of Women and Marginalized Groups in Sustainable Livehood Activities, kommer til at foregå i det samme lokalområde, men nu kommer vi til at have fokus på inklusion af marginaliseret grupper.

2021-2022: Stærkere fokus på kvinder og marginaliserede grupper

Ovenpå vores succesfulde projekt Enhancing rural livelihoods in Nepal, har vi fået mulighed for at bygge videre på vores samarbejde med CHILDREN-Nepal og fortsætte vores arbejde i lokalsamfundene Phallapani, Lewade og Gunjara. På trods af, at vi lykkedes med at få omlagt dele af landbruget til økologisk landbrug og få etableret en højere grad af selvforsyning, er vi langt fra færdige i området.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at vi havde problemer med at få inkluderet den marginaliserede demografi i vores tiltag. Derudover fremgår det af undersøgelsen, at 62.2% af befolkningen stadigvæk befinder sig under fattigdomsgrænsen i disse samfund. Selvom dette er et fald fra 77.4%, som var tilfældet før vi påbegyndte vores projekt i området, er der tydeligvis stadigvæk et stort stykke arbejde at gøre i disse områder.

Et af de bæredygtige, organiske landbruger, som vi har været med til at etablere.

Vores mål er derfor i samarbejde med CHILDREN-Nepal at få gennemført et projekt, hvor kvinder, dalits(kasteløse) og andre marginaliserede grupper skal uddannes og gøres ansvarlige for marketing, branding og promoveringen af de organske produkter, som nu bliver produceret i landsbyerne. Samarbejdet skal sikre at samfundet og organisationerne bliver bedre til at håndtere og løfte marginaliserede grupper, og samtidigt formindske fattigdommen yderligere i disse samfund. Med hjælp fra CISU fortsætter vi derfor vores engagement i Nepal og vi glæder os til at få skabt bedre vilkår, for de mest sårbare og marginaliserede grupper.

Forbedrede levevilkår for landbefokningen

Projektet har til formål at reducere fattigdom blandt familier i landområderne ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej og bæredygtig udvikling lokalt. Et mål med projektet er også at øge CHILDREN-Nepals kapacitet indenfor området samt at styrke organisationens netværk med andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. Håbet er, at de i fællesskab bliver i stand til sammen med lokalbefolkningen at advokere for bæredygtig udvikling, økologisk landbrug og implementering af regeringens Environmental Friendly Local Governance (EFLG) framework.

Workshop med lokalbefolkningen om bæredygtighed og økologisk landbrug.

Projektet har nu været i gang siden februar 2018 og har indtil videre resulteret i, at der er blevet etableret landbrugsgrupper i de 3 projektlandsbyer og fundet motiverede forandringsagenter blandt befolkningen, som ønsker at gøre en forskel for deres lokalsamfund. Målgruppen er desuden i fuld gang med introduktionen til økologisk landbrug.