Vi samarbejder med organisationen CHILDREN-Nepal om at forbedre levevilkårene for nepalesiske landbefolkninger i Enhancing Rural Livelihoods. Det er et 3-årigt projekt, som er finansieret af CISUs Civilsamfundspujle. Vores nye projekt – Increasing the Participation of Women and Marginalized Groups in Sustainable Livehood Activities, kommer til at foregå i samme lokalområde. Vi vil dog med det nye projekt komme til at have et større fokus på at inkludere marginaliserede grupper.

Forbedrede forhold for kvinder og marginaliserede grupper i Nepal (2021-2022)

Ovenpå vores succesfulde projekt Enhancing rural livelihoods in Nepal, har vi fået mulighed for at bygge videre på vores samarbejde med CHILDREN-Nepal. Vi kan dermed fortsætte vores arbejde i lokalsamfundene Phallapani, Lewade og Gunjara. I vores forhenværende projekt lykkedes vi med at få omlagt dele af landbruget til økologisk landbrug og få etableret en højere grad af selvforsyning. Men på trods af dette har vi stadigvæk et langt stykke vej igen.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at vi ikke formåede at få involveret de marginaliserede grupper i vores tiltag. Derudover fremgår det af undersøgelsen, at 62.2% af befolkningen stadigvæk befinder sig under fattigdomsgrænsen. Selvom dette er et fald fra 77.4%, som var tallet før vi påbegyndte vores projekt i området, har vi stadigvæk lang vej igen.

Et af de bæredygtige, økologiske landbrug, som er blevet etableret med støtte fra projektet. – Foto af Jeppe Kaas.

Mål for projektet

Vores mål er derfor i samarbejde med CHILDREN-Nepal at få gennemført et projekt, hvor kvinder, dalits(kasteløse) og andre marginaliserede grupper skal uddannes og gøres ansvarlige for marketing, branding og promoveringen af de økologiske produkter, som nu bliver produceret i landsbyerne. Samarbejdet skal sikre at samfundet og organisationerne bliver bedre til at håndtere og løfte marginaliserede grupper. Samtidigt er vores mål at formindske fattigdommen yderligere i disse samfund. Med støtte fra CISU fortsætter vi derfor vores engagement i Nepal og vi ser frem til at få skabt bedre vilkår, for de mest sårbare og marginaliserede grupper.

Forbedrede levevilkår for landbefolkningen i Nepal (2018-2022)

Projektet har til formål at reducere fattigdom blandt familier i landområderne ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej og bæredygtig udvikling lokalt. Et mål med projektet er også at øge CHILDREN-Nepals kapacitet indenfor området samt at styrke organisationens netværk med andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. Håbet er, at de i fællesskab bliver i stand til sammen med lokalbefolkningen at advokere for bæredygtig udvikling, økologisk landbrug og implementering af regeringens Environmental Friendly Local Governance (EFLG) framework.

Workshop med lokalbefolkningen om bæredygtighed og økologisk landbrug.

Projektet har nu været i gang siden februar 2018 og har indtil videre resulteret i, at der er blevet etableret landbrugsgrupper i de 3 projektlandsbyer og fundet motiverede forandringsagenter blandt befolkningen, som ønsker at gøre en forskel for deres lokalsamfund. Målgruppen er desuden i fuld gang med introduktionen til økologisk landbrug.