Tag del i DIB’s arbejde – bliv frivillig hos os!

Du kan hjælpe til på sekretariatet eller i en af de frivilliggrupper, der varetager vores projekter.

Kontakt sekretariatsleder Lykke Valentindib@dib.dk for at høre nærmere eller henvend dig direkte til en af vores to projektgrupper, Bolivia-gruppen ved Lea Pascalbolivia@dib.dk eller Nepal-gruppen ved Camilla Sternberg på nepal@dib.dk.

DIB’s frivillige på Verdenspejlfestival i Rådhusparken, Aarhus.

Få erfaring og opbyg nye kompetencer

Som frivillig kan du opøve kompetencer inden for udvikling, styring og koordinering af projekter; få erfaring med kommunikation, PR og formidling; opbygge et netværk i NGO-miljøet, ved fx at deltage i møder og kurser.

Du bliver del af en lille, men aktiv organisation, som brænder for sit arbejde, og som mener, at frivilligt arbejde skal være både meningsfuldt, inkluderende og hyggeligt.