DIB har været engageret i Bolivia siden 1989. Først med bæredygtig bosætning og lokalplanlægning via teknisk støtte til landsbysamfund, hvilket bl.a. førte til opførelsen af de ikoniske Lak’a Uta-parabelhuse på Bolivias altiplano. Dernæst kom legende læring og øko-alfabetisering på skoleskemaet for flere skoler i landsbyer omkring Titicacasøen. De store skovbrande i det østlige Bolivia betød, at vi kastede os ud i en nødhjælpsindsats for at støtte de oprindelige folk i området. Samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner førte sidenhen til undersøgelser og forebyggelse af husdyrsygdomme og deres forekomst i mennesker i Amazonas. Klimakrisen og dens påvirkning af Bolivias landområder samt vores partners metoder inden for uddannelse har vi siden sammen kombineret i nye indsatser.
Vores mangeårige engagement i Bolivia har givet os et godt fodfæste i landet, og vi har opbygget et stærkt netværk til aktører på alle niveauer.

Kvinder og unge ledere i kampen mod klimaforandringer 

Klimaforandringer skal bekæmpes med viden, involvering og medborgerskab. Gennem træning og kapacitetsudvikling af særligt kvinder og unge ledere i forskelligartede civilsamfundsorganisationer i La Paz og El Alto er målet, at de skal skabe deres egne tiltag til bekæmpelse af klimaforandringer og sprede viden om klimaforandringerne ud i deres organisationer og hos deres målgruppe. Projektet vil også fremme den lokale og regionale udveksling af viden og erfaringer via netværk, en konference og gennem medier.

Styrkelse af oprindelige folks stemmer under pandemien

Klimakrisen og COVID-19-pandemien har gjort tilværelsen endnu vanskeligere for de oprindelige folk i Bolivia. De har haft meget lidt eller ingen hjælp fra staten til at modstå de to kriser, og de tilhører samtidigt nogle af de mest marginaliserede og isolerede befolkningsgrupper. DIB har med Teko Kavi i 2021 fået bevilget midler fra CISU’s Råderumspulje (Civic Space Modality) til at styrke oprindelige folks stemmer under pandemien og klimakrisen. De skal efter deres opkvalificering i brug af sociale medier og podcast-formatet gøre opmærksom på de mange og forskelligartede udfordringer, de lever med til dagligt samt fortælle om deres liv og særegne kultur i Bolivias afsides skovområder.

Unge af det oprindelige folk tacanas til workshop om digitale medier og brug af podcast. Foto: Teko Kavi

Forskning i og forebyggelse af zoonoser i Amazonas

Et succesrigt pilotprojekt omkring forskning og forebyggelse af husdyrsygdomme i lokalsamfund i Amazonas – NETCAP-DIB – og et godt samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet, ledte til en bevilling fra CISU i januar 2020 til at fortsætte arbejdet i San Buenaventura til marts 2023. NEXTCAP er metodisk forankret i One Health Approach, som stiller skarpt på samspillet mellem mennesker, dyr og miljø i promoveringen af bæredygtige sundhedsløsninger.

Formålet er at forbedre levevilkårene for den oprindelige befolkningsgruppe tacana i Bolivias afsidesliggende Amazonas-region. Gennem opbygning af netværk og kapacitet kan vi forebygge og bekæmpe sygdomme, der spredes mellem dyr og mennesker. Der forskes både i sygdomme overført fra husdyr til mennesker og fra fx myg til mennesker. Hør et spændende oplæg af professor Liza Rosenbaum Nielsen fra KU omkring vores pilotprojekt NETCAP fra 2018.

Indsamling-myggelarver
Indsamling af myggelarver i lokalsamfund omkring byen Tumupasa i Amazonas. Foto: Teko Kavi

Nødhjælp til lokalsamfund ramt af naturbrande

I efteråret 2019 fik vi en bevilling fra nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund (DERF) til at bekæmpe og begrænse konsekvenserne af naturbrande, der hærgede skovområdet Chiquitanía i det østlige Bolivia. Vores indsats sluttede i oktober 2020 og ydede humanitær hjælp til 1827 mennesker fra 15 lokalsamfund i form af rehabilitering af vandkilder, sikring af adgang til sundhedsydelser og psykosocial støtte, reetablering af subsistenslandbrug og oprettelsen af lokale skovbrandbrigader til brandforebyggelse og -håndtering.

brandbrigader
De lokale skovbrandbrigader holder flammerne i skak i Chiquitanías oprindelige skov. Foto: APCOB

Legende læring og øko-alfabetisering

DIB har gennem de seneste ti år samarbejdet med vores bolivianske partnerorganisation Teko Kavi om projektet Aprender Jugando, og tredje fase afsluttedes i marts 2020. “Aprender jugando” betyder legende læring på spansk, og konceptet øko-alfabetisering handler netop om udvikling og implementering af en legende tilgang til undervisning i bæredygtig levevis i bolivianske skoler.

Gennem samarbejde med civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og læreruddannelsen har projektet haft succes med at skabe sammenhæng mellem skole og lokalsamfund. Lokalbefolkningen har nemmere ved at identificere miljøproblemer og mobilisere sig omkring et godt liv i balance med naturen og det nære miljø.