DIB har helt fra begyndelsen – siden 1989 – været engageret i Bolivia. Først med bæredygtig bosætning og lokalplanlægning, siden med vores koncept ‘øko-alfabetisering’. Senest har vi gennemført en nødhjælpsindsats hos oprindelige folks lokalsamfund ramt af skovbrande i det østlige Bolivia, og så er vi også med i et forskningsprojekt, der undersøger forholdet mellem mennesker og husdyrsygdomme. Vores mangeårige engagement i Bolivia har givet os et godt fodfæste i landet, og vi har opbygget et stærkt netværk til aktører på alle niveauer.

Legende læring og øko-alfabetisering

DIB har gennem de seneste ti år samarbejdet med vores bolivianske partnerorganisation Teko Kavi om projektet Aprender Jugando, og tredje fase afsluttedes i marts 2020.

Aprender Jugando betyder legende læring og handler netop om udvikling og implementering af en legende tilgang til undervisning i bæredygtig levevis i bolivianske skoler. Konceptet har fået navnet “øko-alfabetisering”, og filmen nedenfor forklarer kort og godt, hvad det går ud på:

I samarbejde med civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og læreruddannelsen har projektet haft succes med at skabe sammenhæng mellem skole og lokalsamfund. Det har bidraget til at gøre befolkningen i stand til at identificere miljøproblemer og mobilisere sig omkring et godt liv i balance med naturen.

Forskning i husdyrsygdomme i junglen

Teko Kavi var også vores partner i et netop afsluttet pilotprojekt omkring forskning og forebyggelse af husdyrsygdomme i lokalsamfund i Amazonas. Projektet NETCAP-DIB blev udviklet og gennemført i tæt samarbejde med forskere fra DTU og KU, og i januar 2020 fik vi bevilget midler fra CISU til at fortsætte arbejdet i San Buenaventura under projektet NEXTCAP, der løber til juli 2022.

Formålet er at forbedre levevilkårene for den oprindelige befolkningsgruppe tacana i Bolivias afsidesliggende Amazonas-region gennem opbygning af netværk og kapacitet til at forebygge og bekæmpe sygdomme, der spredes mellem dyr og mennesker.

Metodisk er projektet forankret i One Health Approach, som stiller skarpt på samspillet mellem mennesker, dyr og miljø i promoveringen af bæredygtige sundhedsløsninger.

Hør et spændende oplæg af professor Liza Rosenbaum Nielsen fra KU omkring vores pilotprojekt NETCAP fra 2018.

Nødhjælp til lokalsamfund ramt af naturbrande

I efteråret 2019 fik vi en bevilling fra nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund (DERF) til at bekæmpe og begrænse konsekvenserne af naturbrande, der hærgede skovområdet Chiquitanía i det østlige Bolivia. Vores indsats sluttede i oktober 2020 og ydede humanitær hjælp til 1827 mennesker fra 15 lokalsamfund i form af rehabilitering af vandkilder, sikring af adgang til sundhedsydelser og psykosocial støtte, reetablering af subsistenslandbrug og opgradering af den lokale kapacitet inden for brandforebyggelse og -håndtering.