DIB har helt fra begyndelsen været engageret i Bolivia – det var faktisk her, det hele startede tilbage i 1989. Først med bæredygtig bosætning og lokalplanlægning, siden med noget vi har kaldt “øko-alfabetisering”. Senest har vi også forsket i husdyrsygdomme, og i efterår-vinter 2019-2020 er vi, som noget helt nyt, i gang med en nødhjælpsindsats hos lokalsamfund ramt af skovbrande i Chiquitanía. Vores mangeårige engagement i Bolivia har givet os et godt fodfæste i landet og vi har opbygget et stærkt netværk til aktører på alle niveauer.

Legende læring og øko-alfabetisering

DIB har gennem de seneste ti år samarbejdet med vores bolivianske partnerorganisation Teko Kavi om projektet Aprender Jugando, og vi er nu i sidste del af tredje fase.

Aprender Jugando betyder legende læring og handler netop om udvikling og implementering af en legende tilgang til undervisning i bæredygtig levevis i bolivianske skoler. Konceptet har fået navnet “øko-alfabetisering”, og filmen nedenfor forklarer kort og godt, hvad det går ud på:

I samarbejde med civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og læreruddannelsen har projektet haft succes med at skabe sammenhæng mellem skole og lokalsamfund. Det har bidraget til at gøre befolkningen i stand til at identificere miljøproblemer og mobilisere sig omkring et godt liv i balance med naturen.

Forskning i husdyrsygdomme i junglen

Teko Kavi var også vores partner i et netop afsluttet pilotprojekt omkring forskning og forebyggelse af husdyrsygdomme i lokalsamfund i Amazonas. Projektet NETCAP-DIB blev udviklet og gennemført i tæt samarbejde med forskere fra DTU og KU, og vi arbejder nu på at finansiere en fortsættelse.

Formålet er at forbedre levevilkårene for den oprindelige befolkningsgruppe ’Tacana’ i Bolivias afsidesliggende amazonasregion gennem opbygning af netværk og kapacitet til at forebygge og bekæmpe sygdomme, der spredes mellem dyr og mennesker.

Metodisk er projektet forankret i One Health Approach, som stiller skarpt på samspillet mellem mennesker, dyr og miljø i promoveringen af bæredygtige sundhedsløsninger.

Nødhjælp til lokalsamfund ramt af naturbrande

I efteråret 2019 tog vi hul på et nyt kapitel sammen med Teko Kavi. Vi har nemlig søgt og fået en bevilling fra Danish Emergency Relief Fund (DERF) til at bekæmpe og begrænse konsekvenserne af naturbrande, der hærgede i det østlige Bolivia. Vores indsats har til formål at yde humanitær hjælp til 1827 mennesker fra 15 lokalsamfund i form af rehabilitering af vandkilder, sikring af adgang til sundhedsydelser og psykosocial støtte, reetablering af landbrugsproduktionssystemer og opgradering af den lokale kapacitet inden for brandforebyggelse og -håndtering. Interventionen løber til juli 2020.