#ståropforverden er titlen på et undervisningsprojekt målrettet grundskolens ældste klassetrin, som giver dem viden og redskaber til at skabe deres egne forandringsprojekter med afsæt i FN’s Verdensmål. Til dette formål har vi oprettet sitet www.staaropforverden.dk.

Projektet tager udgangspunkt i filmen De fordrevnes stemme, der fortæller historien om Johary, en ung mand fra Flippinerne, som sammen med tusindvis af andre er blevet fordrevet fra sit hjem i byen Marawi under en væbnet konflikt mellem IS-relaterede militser og filippinske regeringsstyrker. Den voldsomme krig har stjålet Joharys barndomshjem og fremtidsdrømme, men den har samtidig givet ham noget nyt – en identitet som aktivist og en stemme, som han er nødt til at bruge.

Med udgangspunkt i denne historie vil DIB inspirere og udruste danske elever til også at finde og bruge deres stemme og være med til at skabe forandring i deres nærmiljø.

Film og undervisningsoplæg lægger frit tilgængeligt på vores site www.staaropforverden.dk

Online undervisningsmateriale og gratis gæstelærerbesøg

Som en del af lanceringen af projektet udbød vi 10 gratis gæstelærerbesøg i udskolingen i uge 9-13 2020. Vi havde aftaler med 10 skoler på plads og nåede at afholde et gæstelærerbesøg på én af dem, før COVID19 satte en stopper for de fysiske besøg på skolerne.

Målgruppe og omfang
Gæstelærerbesøget, undervisningsmaterialet og oplægget er lavet med elever i udskolingen for øje. Besøget kan med fordel udgøre indledningen til et forløb om demokratisk deltagelse i samfundsfag, eventuelt tværfagligt med fx geografi, historie eller dansk. Det varer 2-3 lektioner alt efter jeres ønsker til hvilken kontekst, det skal indgå i.

Gæstelærerbesøg
Vi kommer ud og viser filmen, fortæller om baggrunden for den, om FN’s Verdensmål, og hvordan de kan udgøre en ramme for at tage del i udviklingen af en mere retfærdig og bæredygtig verden – lokalt såvel som globalt.

Vi står stadig klar til at gennemføre fysiske gæstelærerbesøg, når de opdaterede COVID19-forholdsregler tillader det. Hvis din skole skal have et spændende oplæg til undervisning og elevers arbejde med forandringsprojekter, så kontakt os på dib@dib.dk eller 5299 9236.

Hent tilbuddet som pdf.Projektet knytter sig til DIBs engagement på Filippinerne og er støttet af EU-puljen Frame, Voice, Report!, Danidas Oplysningspulje og CISUs oplysningspulje.