Fra teknisk assistance …

Dansk International Bosætningsservice – DIB – blev barnets navn, da fire ildsjæle i 1988 grundlagde organisationen DIB. Deres faglighed lå inden for arkitektur og byggeri, og ambitionen var at bidrage til bæredygtige boliger og lokalsamfund i udviklingslande.

Ordet bosætning skulle forstås som en henvisning til alt omkring boligen, også livet mellem husene – alt med betydning for forholdene omkring bosætning. Både dengang og i dag lå bæredygtighedsforståelsen i en sammentænkning af teknologiske, økonomiske, sociokulturelle, organisatoriske og miljømæssige faktorer.

Visionen var at øge opmærksomheden på bæredygtig bosætning nationalt og internationalt og være dét danske forum for bæredygtig bosætning i udviklingslandene. DIB var i de første 15 år involveret i bosætningsprojekter i Bolivia, Cambodja, Malaysia, Sri Lanka, Sydafrika og Thailand og fungerede som samarbejds- og sparringspartner for offentlige myndigheder, private virksomheder og andre organisationer med samme fokus.

… til “hjælp til selvhjælp”

Et generationsskifte i organisationen og forandringer i funding-mekanismerne har også betydet et skifte i organisationens fokus.

Den holistiske bæredygtighedstanke er stadig rettesnoren for vores arbejde, men i dag består DIB’s kerneydelse i højere grad af “hjælp til selvhjælp” end teknisk assistance. Det vil sige opbygning af stærke og modstandsdygtige lokalsamfund.

DIB’s projekter er for størstedelens vedkommende finansieret af Danida-midler og afspejler derfor fokusområderne i Civilsamfundspolitikken, der “udstikker grundlaget for samarbejdet med de danske organisationer, der gennemfører aktiviteter i udviklingslandene”. Den lægger vægt på samarbejde, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene.