DIB har siden 2007 samarbejdet med filippinske organisationer om at styrke lokalsamfunds modstandskraft over for de hyppige naturkatastrofer, der rammer øriget. I 2017 blev et af de lokalsamfund ovenikøbet udsat for en væbnet konflikt mellem IS-sympatisører og regeringsstyrker, som efterlod byen Marawi i ruiner og fordrev tusinder fra deres hjem. Det blev anledningen for os i DIB til også at kaste os ud i en nødhjælpsindsats. Siden er vi gået videre til at arbejde med organisering og genhusning af de internt fordrevne fra Marawi og af de Filippinere, som er blevet ramt af naturkatastrofer i Guinobatan området.

Vi er på nuværende tidspunkt aktive i Guinotaban, Marawi og Iligan.

2021-2023: Organisering og genhusning i katastroferamt område

Guinobatan området er et af de mest udsatte steder i Filippinerne, da området ligger i skråningerne af en af verdens mest aktive vulkaner – Mayon vulkanen. Vulkanen har haft syv udbrud de seneste 20 år og derudover blev lokalbefolkningen i slutningen af 2020 udsat for en tyfon, som oversvømmede landsbyerne og medførte vulkanske mudderstrømme, der ødelagde de omkringliggende floder og områder .

Mayon vulkanen. – Billedet er taget af fotograf Jørgen Nielsen.

Vi er derfor, med støtte fra CISU, endnu engang gået sammen med Alterplan og lokalorganisationen SAC Legazpi (Social Action Center and Diocese of Legazpi). Vi vil arbejde for at sikre de mest udsatte landsbyer ved at få skabt en bedre infrastruktur, få lagt nogle planer for en potentiel evakuering og etablere en organisation bestående af befolkningen fra lokalsamfundet, som kan repræsentere deres behov.

I nogle af de mest udsatte områder er genhusning desværre den eneste løsning, og her vil vi sikre at deres nye beboelsesområde kommer til at indeholde en infrastruktur og indtjeningsmuligheder, som er tilstrækkelige, så de får bedre forudsætninger for at skabe sig et normalt liv igen.
Vores ambition forbliver dog så vidt muligt at undgå genhusning, hvis analyserne viser at man kan etablere tilstrækkelige infrastrukturelle tiltag. Vores ambition er at styrke og understøtte lokalsamfundet så meget som det er muligt, hvad end det så er igennem en genhusning eller ej.

Byen Legazpi som ligger ca. 1 times kørsel fra Guinobatan. Legazpi blev også kraftigt påvirket af tyfonerne og ligger også i skråningerne af vulkanen Mayon. – Billedet er taget af fotograf Jørgen Nielsen.

Vores projekt kommer til at have sit virke i tre lokale landsbyer i Guinobatan, med en befolkning på ca. 16000 mennesker. Vi har valgt disse områder, fordi områderne har flest anbefalinger om genhusning og fordi lokalregeringen har rakt ud til SAC Legazpi for hjælp til at håndtere situationen. Vores arbejde skal derfor sikre genhusning hvor det er nødvendigt, få implementeret de nødvendige infrastrukturelle tiltag og organisere lokalbefolkningen, så deres stemme og deres behov kan blive hørt af regeringen.

2018-2022: Fra nødhjælp til rehabilitering

Mere end en halv million mennesker flygtede fra deres hjem som følge af de voldsomme kampe i Marawi fra maj 2017 og fem måneder frem. Størstedelen fik husly ved venner og familie eller blev indkvarteret i uofficielle lejre eller centre i lokalsamfundene, og modtog derfor meget lidt eller slet ingen hjælp fra regeringens side. Derfor gik DIB i samarbejde med vores mangeårige filippinske partnerorganisation ALTERPLAN, NGO-netværket PHILSSA og den lokale partner ICESDev i gang med et projekt med de mest udsatte IDP’er (Internally Displaced Persons) som målgruppe – det vil sige dem, der fandt ly uden for de officielle evakueringscentre.

Teltlejren West Pantar var en af de tre lokaliteter, som den første nødhjælpsindsats rettede sig imod.

Med støtte fra nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund (DERF) under CISU gennemførte vi fra juli 2017 til april 2018 en indsats med fokus på at sikre de “uofficielle” IDP’ers basale behov i form af pengebevillinger til forskellige presserende behov, sundhedsmonitorering og -forbyggende foranstaltninger og psyko-social støtte. Indsatsen nåede 1539 husholdninger svarende til omtrent 6079 personer, fordelt på tre lokaliteter.

I løbet af den første indsatsperiode opstod en civilsamfundsorganisation blandt IDP’erne, kaldet Lombay ka Marawi – Marawi, rejs dig. Vores anden indsats – et halvårigt projekt – havde til formål at styrke denne organisation og IDP’ernes mulighed for derigennem at blive hørt og få deres rettigheder mødt.

Kvinder ranglister deres ønsker og behov på en workshop i det andet projekt med IDP’erne fra Marawi.

I juli 2019 er vi startet på et tredje projekt, der, ligesom det foregående, er støttet af CISU’s Civilsamfundspulje. Over de næste 2,5 år skal vi arbejde på at fremme en inkluderende og demokratisk genhusning og rehabilitering af de internt fordrevne. Arbejdet består blandt andet i fortsat at opbygge Lombay Ka Marawis kapacitet til selv at gøre deres krav gældende i genhusnings- og genopbygningsfasen. I alt skal projektet hjælpe 2755 familier (omkring 11.660 personer) med at blive genhuset, oparbejde færdigheder og finde nye indtægtsmuligheder, så de på sigt kan sikre deres eget levegrundlag.

2007-2018: Katastrofeforebyggelse og udviklingsplanlægning

DIBs engagement på Filippinerne og partnerskab med organisationen ALTERPLAN går som sagt over 10 år tilbage. Sammen har vi siden 2007 implementeret tre faser af projektet Disaster Risk Sensitive Shelter Planning med katastrofeforbyggelse og udviklingsplanlægning som formål. Gennem inddragelse af slumbeboere, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder har vi arbejdet på at uddanne i risikoanalyse og fremme borgerinddragelse i udfærdigelsen af lokalplaner for fire byer forskellige steder i Filippinerne. Alle fire byer er særdeles udsatte for hyppige naturkatastrofer, specielt i forhold til de mange oversvømmelser, som oftest går hårdest ud over de fattige slumområder, der ikke kan stille noget op mod de massive ødelæggelser. Med lokalplanerne har slumbeboere opnået at blive prioriteret hos den lokale og regionale forvaltning i forhold til forbedringer i lokalområdet og fået træning i selv at udvikle og varetage et lokalt projekter.

Vores partnere i Filippinerne har produceret denne film, der giver et indblik i projektet og dets betydning lokalt.