DIB bidrager til danskernes viden om og forståelse for globale problemstillinger som klimakrisen, fattigdom og marginalisering i Syd og mulige løsninger og eksempler på handling for at gøre en forskel. Vi vil være med til at præge den faglige og folkelige debat på området i Danmark.

Derfor deltager vi flittigt i arrangementer og festivaler og tager ud og fortæller om vores arbejde. Det gør vi også på skoler og uddannelsesinstitutioner – se under foredrag. Vi turnerer med fotoudstillingen Slum Blues produceret i tilknytning til vores projektarbejde i Filippinerne. Og senest har vi – ligeledes inspireret af arbejdet i Filippinerne – udviklet undervisningsmaterialet #ståropforverden.

Camilla og Arman på Klimafolkemødet i Middelfart 2023