I DIB prioriterer vi vores partnere og samarbejde højt. Det er samarbejde, vi bygger vores internationale projektarbejde på, og det er i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og netværk, at vi skaber forandring. Derfor er vi engageret i flere netværk, hvor organisationer fra civilsamfundet udveksler erfaringer, koordinerer indsatser og udtaler sig om problematikker sammen.

Vores aktiviteter i udlandet foregår i tæt samarbejde med lokale partnere – dette for at styrke implementeringen af projekterne, den lokale forankring og de lokale organisationer.

Senest har vi også udforsket mulighederne for samarbejde med private virksomheder i et læringseksperiment med andre grønne organisationer i Danmark. Det kom der blandt andet en god manual ud af, som vi er blevet meget inspireret af i forhold til fremtidige samarbejder.

Ser du muligheder for samarbejde?

Hvis du har fået en idé til et samarbejde mellem DIB og din organisation, virksomhed eller et netværk du er en del af, så hører vi meget gerne fra dig.

Måske vil jeres virksomhed gerne støtte et godt formål og leder efter den rigtige samarbejdspartner?

Kontakt os på dib@dib.dk eller på telefon + 45 52 99 92 36.

Netværk i Danmark

92-gruppen er et netværk for 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som samarbejder om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Gruppen blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

CISU – Civilsamfund i Udvikling er en paraplyorganisation for næsten 300 danske civilsamfundsorganisationer, der samtidig forvalter udviklingsmidler fra Danida og Udenrigsministeriet. CISU yder støtte til sine medlemsorganisationer gennem kurser, rådgivning og anden støtte. For nuværende er hovedparten af DIBs projekter finansieret gennem CISUs puljer.

INFORSE Europe er den administrative afdeling af et internationalt netværk af organisationer fra hele verden, der alle har fokus på bæredygtige løsninger inden for energi, klima og miljø. 

MUNDU – center for global dannelse arbejder for, at den globale dannelse bliver en selvfølgelig del af den almene dannelse i Danmark.

Partnere i udlandet

ALTERPLAN – Alternative Planning Initiative, Filippinerne, er en organisation, som især arbejder med udfordringer som følge af uformel bosætning i urbane områder og på barangay-niveau, hvor de bidrager med teknisk assistance, rådgivning og uddannelse.

CANSA – Climate Action Network South Asia, Indien, er et netværk af 150 organisationer fra otte lande i Sydasien. CANSA arbejder på at fremme en social retfærdig, global strategi for bekæmpelse af menneskeskabte klimaforandringer.

Center for Rural Technology (CRT/N), Nepal, udvikler og fremmer tekniske løsninger i de nepalesiske landområder, der bidrager til at opfylde basale behov og forbedre levevilkårene for mennesker i landdistrikterne.

Centro Redes, Argentina, fokuserer på at få integreret teknologi og videnskab i deres projekter. De har samarbejdet med lokale og udenlandske partnere og har udarbejdet undervisningsmateriale, udgivet bøger og har faciliteret workshops og seminarer i samarbejde med andre organisationer.

ENDA, Senegal, har over 30 års erfaring i at udbrede bæredygtige energikilder lokalt og på landsbyniveau. Deres projekter har både været haft sin indvirkning lokalt, regionalt og på et nationalt niveau.

Grameen Shakti, Bangladesh, står bag et meget succesfuldt markedsbaseret program, der har gjort solcellesystemer, biogasanlæg og forbedrede komfurer tilgængelige for mere end otte millioner indbyggere i landdistrikerne.

Children-Nepal støtter børn, unge og familier på kanten af samfundet og modarbejder diskrimination, udnyttelse og vold baseret på kaste, køn og social status. Desuden arbejder organisationen med udvikling i landsbyer og på landet inden for økologi samt organisering og kapacitetsopbygning af smålandbrug.

IDEA – Integrated Development Association, Sri Lanka, spiller en aktiv rolle i at drive den bæredygtige udvikling frem inden for forvaltning af naturressourcer, landsbyudvikling og miljøbevarende tiltag. IDEA arbejder holistisk med ‘den hele landsby’, og de støtter alle facetter af det gode liv i landsbyer, f.eks. økologiske smålandbrug og haver, forbedrede tekniske løsninger og samskabelse.

INSEDA – Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association, Indien, promoverer og implementerer løsninger til vedvarende energi i Indiens landområder med et særligt fokus på biogasanlæg. INSEDA har indtil videre installeret omkring 300.000 biogasanlæg.

TaTEDO – Centre for Sustainable Energy Services, Tanzania, har siden 1990 beskæftiget sig med fortalervirksomhed og kapacitetsudvidelse for underrepræsenterede og fattige grupper.

Teko Kavi – NGO i Bolivia, som er engageret i civilsamfundet inden for lokalplanlægning, uddannelse, klima og oprindelige folks levevilkår og rettigheder. De arbejder med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i forhold til uddannelses- og miljøpolitik på nationalt, regionalt og kommunalt plan.

Kijani Consult Tanzania – Organisation i Tanzania, som særligt arbejder med kommunikation og oplysning om bæredygtigt landbrug og skovbrug og laver fortalervirksomhed for tiltag, som har fokus på at modvirke klimaforandringer.