I DIB bruger vi meget tid på og prioriterer samarbejde højt. Det er samarbejde, vi bygger vores internationale projektarbejde på, og det er i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og netværk, at vi skaber forandring. Derfor er vi engageret i mange netværk, hvor civilsamfundsorganisationer udveksler erfaringer, koordinerer indsatser og udtaler sig sammen.

Vores aktiviteter i udlandet foregår i tæt samarbejde med lokale partnere – dette for at styrke implementeringen af projekterne, den lokale forankring og de lokale organisationer.

Senest har vi også udforsket mulighederne for samarbejde med private virksomheder i et læringseksperiment med andre grønne organisationer i Danmark. Det kom der blandt andet en fin manual ud af, som vi er blevet meget inspireret af i forhold til fremtidige samarbejder.

Ser du muligheder for samarbejde?

Hvis du har fået en idé til et samarbejde mellem DIB og din organisation, virksomhed eller et netværk du er en del af, så hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os på dib@dib.dk eller på telefon + 45 52 99 92 36.

Netværk i Danmark

92-gruppen er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Den blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio i 1992.

CISU – Civilsamfund i Udvikling samler og støtter danske civilsamfundsorganisationer engagerede i udviklingsarbejde. Hovedparten af DIBs projekter er finansieret gennem CISUs puljer. 

INFORSE Europe er en del af et internationalt netværk af organisationer fra hele verden, der alle har fokus på energi, klima og miljø.  

MUNDU – center for global dannelse arbejder for, at den globale dannelse bliver en selvfølgelig del af den almene dannelse i Danmark.

Verdens Bedste Nyheder er en landsdækkende kampagne, der formidler fremskridt i forhold til FN’s 17 Verdensmål.

Partnere i udlandet

ALTERPLAN – Alternative Planning Initiative, Filippinerne, er en organisation, som især arbejder med Filippinernes udfordringer med uformel bosætning i urbane områder, hvor de bidrager med teknisk assistance, rådgivning og uddannelse.

CANSA – Climate Action Network South Asia, Indien, er et netværk af 150 organisationer fra otte lande i Sydasien. CANSA arbejder på at fremme en social retfærdig, global strategi for bekæmpelse af menneskeskabte klimaforandringer.

Center for Rural Technology (CRT/N), Nepal, udvikler og fremmer effektive tekniske løsninger i de nepalesiske landområder, der bidrager til at opfylde basale behov og forbedre levevilkårene for mennesker i landdistrikterne.

Centro Redes, Argentina, fokuserer på at få integreret teknologi og videnskabelig udvikling i deres projekter. De har samarbejdet med lokale og udenlandske partnere og har udarbejdet undervisningsmateriale, udgivet bøger og har faciliteret workshops og seminarer i samarbejde med andre organisationer.

Children-Nepal, Nepal, støtter børn, unge og familier på kanten af samfundet og modarbejder diskrimination, udnyttelse og vold baseret på kaste, køn og social status.

ENDA, Senegal, har 30 års erfaring i at udbrede bæredygtige energikilder til lokale landsbysamfund. Deres projekter har både været haft sin indvirkning lokalt, regionalt og på et nationalt niveau.

Grameen Shakti, Bangladesh, står bag et meget succesfuldt markedsbaseret program, der har gjort solcellesystemer, biogasanlæg og forbedrede komfurer tilgængelige for mere end otte millioner indbyggere i landdistrikerne.

IDEA – Integrated Development Association, Sri Lanka, ønsker at spille en aktiv rolle i at drive den bæredygtige udvikling frem indenfor naturressource håndtering, udvikling og bevarelse.

INSEDA – Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association, Indien, promoverer og implementerer vedvarende energi i Indiens landområder med et særligt fokus på biogasanlæg. Indtil nu har INSEDA installeret omkring 300.000 biogasanlæg.

TaTEDO – Centre for Sustainable Energy Services, Tanzania, har siden 1990 beskæftiget sig med fortalervirksomhed og kapacitetsudvidelse for underrepræsenteret og fattige grupper.

Teko Kavi, Bolivia, er engageret i civilsamfundet inden for temaerne lokalplanlægning, uddannelse og klima. De arbejder med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i forhold til uddannelses- og miljøpolitik på nationalt, regionalt og kommunalt plan.