I Sydasien forenes fattigdoms-bekæmpelse og begrænsning af udledning af drivhusgasser gennem økolandsby-konceptet (Eco Village Development, EVD). DIB har siden 2015 samarbejdet med partnerorganisationer i fire sydasiatiske lande om at udbrede konceptet og skabe fortalervirksomhed: INSEDA og Climate Action Network South Asia (CANSA) i Indien, Grameen Shakti i Bangladesh, IDEA i Sri Lanka og CRT-NEPAL samt vores danske partner International Network for Sustainable Energy (INFORSE).

Srilankanske landsbybeboere i dialog omkring landsbyplanlægning.


EVD-database

I august 2022 lancerede vi vores EVD-database, som indeholder en samling af mere end 40 lokale løsninger, der er implementeret i landsbyer i Bangladesh, Indien, Nepal og Sri Lanka.

Økolandsbyudvikling og fortalervirksomhed

Sammen arbejder vi for at fremme udbredelsen af økolandsby-konceptet gennem evidensbaseret fortalervirksomhed. Fra 2015-2017 blev der oprettet tre til seks ‘demonstrationslandsbyer’ i hvert partnerland. Her kombineres en række tekniske, lokaludviklede, omkostningslave løsninger inden for vedvarende energi, vandforsyning, landbrug og bosætning. Det foregår i tæt samarbejde med den lokale befolkning og under nøje hensyn til landsbyens specifikke behov.

Disse landsbyer fungerer som evidensbase for den fortalervirksomhed, der også bedrives under projektet af vores partnerorganisationer. Organisationerne har mange års erfaring med implementering af løsningerne.

Vores partnere i Nepal har produceret nedenstående lille film, der giver et godt indblik i projektet, og hvad økolandsby-udvikling går ud på.


Opskalering af fortalervirksomheden

I anden del af projektet (2017-2018) var fokus på at opskalere økolandsby-konceptet og foreslå det som løsningsmodel i nationale handlingsplaner på klimaområdet. Udover at vedligeholde og udbygge aktiviteterne i landsbyerne, deltog partnerorganisationerne derfor også i de internationale klimatopmøder. Her præsenterede de blandt andet publikationer og policy-anbefalinger samt netværkede og lavede fortalervirksomhed på både regionalt og nationalt plan.

Partnerne på den internationale klimakonference COP22 i Marrakesh.

Styrkelse og udbredelse af EVD-konceptet

Efter at have arbejdet med at implementere og lave fortalervirksomhed for økolandsby-konceptet har vi fået indhentet en masse erfaring, som vi gerne vil dele med endnu flere områder i Sydasien. Men før vi buldrer derudaf, er der lige nogle ting vi skal have styrket og afprøvet først. Vi skal derfor i de næste måneder teste overførbarheden i EVD-konceptet til nye klimazoner. Vi skal kapacitetsopbygge og inddrage flere aktører i arbejdet med at implementere konceptet. Og så skal vi undersøge om konceptet i højere grad kan anvendes som en social virksomhedsmodel (i mangel af et bedre ord) for at skabe lokal udvikling.

I juni 2020 har vi fået godkendt et nyt 2,5 årigt projekt til at udbrede økolandsby-konceptet til nye områder i Sydasien sammen med vores Sydasien-partnere IDEA, Crt-Nepal, INSEDA, Grameen Shakti, Climate Action Network South Asia (CANSA) og INFORSE.
Vi vil holde jer underrettet om projektet på vores blog.