I Sydasien arbejder vi ud fra et økolandsby-koncept handler helt overordnet om at forene fattigdomsbekæmpelse og begrænsning af drivhusgasudledning. DIB har siden 2015 samarbejdet med partnerorganisationer i fire sydasiatiske lande om at udbrede konceptet – INSEDA i Indien, Grameen Shakti i Bangladesh, IDEA i Sri Lanka og CRT-NEPAL samt Climate Action Network South Asia (CANSA) og International Network for Sustainable Energy (INFORSE).

Indiske landsbybeboere i dialog omkring landsbyplanlægning.


Økolandsbyudvikling og fortalervirksomhed

Sammen arbejder vi for at fremme udbredelsen af økolandsby-konceptet gennem evidensbaseret fortalervirksomhed. I ter til seks ‘demonstrationslandsbyer’ i hvert partnerland kombineres en række tekniske, lokaludviklede, omkostningslave løsninger inden for vedvarende energi, vandforsyning, landbrug og bosætning i tæt samarbejde med den lokale befolkning og under nøje hensyn til landsbyens specifikke behov.

Disse landsbyer fungerer som evidensbase for den fortalervirksomhed, der også bedrives under projektet af vores partnerorganisationer, som har mange års erfaring med implementering af løsningerne.

Vores partnere i Nepal har produceret nedenstående lille film, der giver et godt indblik i projektet, og hvad økolandsby-udvikling går ud på.


Opskalering af fortalervirksomheden

I anden del af projektet (2017-2018) var fokus på at opskalere økolandsby-konceptet og foreslå det som løsningsmodel i nationale handlingsplaner på klimaområdet. Udover at vedligeholde og udbygge aktiviteterne i landsbyerne, deltog partnerorganisationerne derfor også i de internationale klimatopmøder, hvor de blandt andet præsenterede publikationer og policy-anbefalinger samt netværkede og lavede fortalervirksomhed på både regionalt og nationalt plan.

Partnerne på den internationale klimakonference COP22.


Trejde fase

Nu arbejder vi videre med…