DIB er en udviklingsorganisation, og vi samarbejder med lokale organisationer rundtomkring i verden om at gøre en forskel for mennesker, hvis livskvalitet er truet af ulighed, fattigdom og klimaforandringer.

Vi støtter vores lokale partnerorganisationer i at udvikle og gennemføre nyskabende udviklingsprojekter. Kapacitetsudvikling udgør grundstenen i DIB’s stærke samarbejde. Fælles for vores nuværende projekter er, at de berører klima- og miljøudfordringer og inddrager marginaliserede befolkningsgrupper ramt af fattigdom som medskabere af bæredygtig udvikling og en bedre fremtid for dem selv.

… Som for eksempel, når nepalesiske bønder med simpel teknologi lykkes med at øge deres udbytte betragteligt som i projektet Enhancing Rural Livelihoods. Når bolivianske børn i Aprender Jugando-projektet leger sig til en forståelse af, hvordan man kan leve i harmoni med jordens økosystem. Og når internt fordrevne på Filippinerne, som led i projektet Beyond Fight or Flight, organiserer sig i en borgerforening for ikke at blive glemt.

Når vi oversætter ovenstående til formelle formuleringer i form af en vision og mission for DIB, lyder det sådan:

Vision

DIB ønsker en verden, hvor alle har lige ret­tigheder og muligheder for at skabe sig gode levevilkår, og hvor vi tager sociale, økono­miske og miljømæssige hensyn i til­stræbelsen af den.

Mission

Gennem partnerskaber med fokus på kapacitetsopbygning vil DIB bidrage til bæredygtig udvikling af marginaliserede lokalsamfund, så de bliver mere modstandsdygtige over for klimaændringer og miljøødelæggelser. Samtidig vil vi arbejde for at skabe folkelig opbak­ning til den globale grønne omstilling gennem oplysning og videndeling.