DIB er en dansk udviklingsorganisation. Vi arbejder for udvikling i Syd i partnerskab med og for mennesker som lever i ulighed, fattigdom og med konsekvenserne af klimaforandringer. Det gør vi gennem samarbejde med lokale organisationer rundt om i verden – aktuelt i Bolivia, Tanzania, Filippinerne, Nepal og Sydasien.

Forening, frivillighed og medlemmer

DIB er en medlemsbaseret forening, og medlemmerne er essentielle for DIB som organisation på flere måder. Medlemmer af DIB har stemmeret, når der på den årlige generalforsamling skal vælges en bestyrelse, som i samarbejde med de ansatte i sekretariatet står for at drive og udvikle organisationen. Desuden er det et krav fra donorer, at DIB har minimum 50 medlemmer, når vi skal søge bevillinger til nye projekter. Så dit medlemskab er vigtigt og værdsat!

Hvis du overvejer at blive medlem, frivillig eller vil vide mere om, hvordan du kan støtte DIB, så klik her.

Hvordan arbejder vi?

Vi støtter vores lokale partnerorganisationer i at udvikle og gennemføre nyskabende udviklingsprojekter. Kapacitetsudvikling er grundstenen i DIB’s stærke samarbejde. Fælles for vores nuværende projekter er, at de berører klima-/miljøudfordringer og støtter et stærkere civilsamfund, samt at de inddrager marginaliserede befolkningsgrupper som aktører og medskabere af bæredygtig udvikling og en bedre fremtid for dem selv.

… Som for eksempel, når nepalesiske bønder med simpel teknologi lykkes med at øge deres udbytte betragteligt som i projektet Enhancing Rural Livelihoods. Når bolivianske børn i Aprender Jugando-projektet leger og får fingrene i mulden, så de opbygger en forståelse af, hvordan man kan leve i harmoni med jordens økosystemer. Og når internt fordrevne på Filippinerne, som led i projektet Beyond Fight or Flight, organiserer sig i en borgerforening for at råbe regeringen op og ikke blive glemt under genopbygningen.

Vision

DIB ønsker en verden, hvor alle har lige ret­tigheder og muligheder for at skabe sig gode levevilkår, og hvor vi tager sociale, økono­miske og miljømæssige hensyn i til­stræbelsen af den.

Mission

Gennem partnerskaber med fokus på kapacitetsopbygning vil DIB bidrage til bæredygtig udvikling af marginaliserede lokalsamfund, så de bliver mere modstandsdygtige over for klimaændringer og miljøødelæggelser. Samtidig vil vi arbejde for at skabe folkelig opbak­ning til den globale grønne omstilling gennem oplysning og videndeling.