Ødelæggelserne fra Marawi-belejringen i 2017. – Fotografi taget af Johary Lumna.

Kompensationslovgivningens mangler

Siden 2017 har DIB haft projekter i Filippinerne, som reaktion på Marawi belejringen. Over en halv million mennesker blev fordrevet af kampene, som blev udkæmpet af ISIS-sympatisørerne Maute og Abu Sayyaf og den filippinske regering. Vi har sidenhen både ydet nødhjælp til de IDP’s(internally displaced persons), som har haft et øjeblikkeligt behov og samtidigt har vi været med til at støtte en nyopstartet civilorganisation ved navn ‘Lombay Ka Marawi’ – en organisation, som er for og af IDP’s under Marawi belejringen. Organisationens mål er at give det fordrevne Marawi-folk deres egen stemme, så de kan blive hørt af regeringen og få opfyldt deres reelle behov.

Det største behov på nuværende tidspunkt er, at få udbetalt kompensation til de fordrevne Marawier. Lovgivningen har været undervejs i 4 år, men er nu endelig ved at blive en realitet. Senatets ‘Marawi Siege Compensation Act of 2021’ er dog mangelfuld i mange henseender og her har ‘Lombay Ka Marawi’ nu præsenteret en revision af lovgivningen.

På den ene side er der grund til begejstring over, at de internt fordrevne nu endeligt har en kompensation i udsigt. Men som Lombay Ka Marawi påpeger, er der adskillige grund til at være skeptisk overfor lovgivningen nuværende forfatning.

Blandt andet mangler senatets lovgivning stadigvæk at inkludere at:

  • Tilføje tab af liv, tab af værdier og tab af levebrød som et retfærdigt kompensationsgrundlag til lovgivningens nuværende krav man skal opfylde for at kunne søge kompensation: ødelagte bygninger og/eller tab af ejendomme
  • Sikre at Marawi organisationerne bliver repræsenteret i ‘Marawi Compensation Board’ så de får indflydelse og er med til at afgøre, hvem der er berettiget til at modtage kompensation
  • Sikre at ALLE er berettiget til kompensationen, så vidt de er blevet berørt af Marawi belejringen, så det ikke bliver utvetydigt eller uigennemsigtigt, hvornår eller til hvem kompensationen kan blive udbetalt
  • Beskytte ejendomsrettighederne for de beboer som ikke ejede en egentlig struktur/bygning, men som stadigvæk mistede deres hjem under Marawi belejringen

Se den fulde version af Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen her.

Lombay Ka Marawi demonstration for at få ‘Marawi Siege Victims Compensation act of 2021’ vedtaget. Fotoet er taget fra Lombay Ka Marawis facebook side.

Lovgivningen er de fordrevnes eneste mulighed

Det tyder på at denne lovgivning både er den eneste og endelige kompensationsmulighed for ofrene under Malawi-belejringen. Derfor er det også vigtigt at vi får handlet hurtigt på dette, så vi ikke står tilbage med en utilstrækkelig aftale, som ikke opfylder de behov Marawi-befolkningen har efterspurgt i over 4 år.

Vi har derfor påbegyndt vores første underskriftindsamling her i DIB, hvor vi vil forsøge at samle andre NGO og sammen lægge pres på det filippinske senat. Vi håber at kunne nå ud til så mange som muligt inden d. 29 november. så vi sammen kan sikre, at de fordrevne filippinere kan blive genhuset og forhåbentligvis vende tilbage til en normal hverdag så hurtigt som muligt.

Hvis din organisation vil være med til at underskrive og støtte op om Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen, er du/i meget velkommen til at kontakte os på dib@dib.dk.

DIB har siden 2007 samarbejdet med filippinske organisationer, om at styrke lokalsamfunds modstandskraft over for de hyppige naturkatastrofer, som hyppigt rammer øriget. I 2017 var katalysatoren for vores nødhjælpsindsats dog ikke en naturkatastrofe, men derimod en væbnet konflikt mellem IS-sympatisører og regeringsstyrker, som efterlod byen Marawi i ruiner og fordrev tusindere af filippinere fra deres hjem. Dette blev startskuddet, som fik vores organisation til at involvere os i nødhjælpsindsatser. Siden har vi arbejdet med organisering og genhusning af de internt fordrevne i Marawi samt de Filippinere, som blev ramt af tyfon og mudderskred i Guinobatan området og af tyfonen Odette i Ubay, Bohol.

Nødhjælpsindsats til ofrene for tyfonen Odette (2022)

I december 2021 ramte tyfonen Odette Filippinerne og forårsagede katastrofale skader. Mange landsbyer er lagt i komplet ruiner og der vi allerede har en lokal samarbejdspartner i området (ALTERPLAN), ansøgte vi øjeblikkligt CISU om midler til en nødhjælpsindsats, der skal sikre nogle af de filippinere, som er værst ramt mulighed for genhusning og adgang til basale fornødenheder (rent vand, elektricitet osv.). Vi vil også tilbyde landsbybeboerne løn, hvis de vil være med til at genopbygge de ødelagte boliger i landsbyerne.

Mange af landsbyerne grænser op til kysten og er derfor yderst sårbare overfor naturkatastrofer. Billedet her er taget af en artikel fra the Daily Sabah.

Vores indsats vil fokusere på tre af de hårdest ramte landsbyer i området: Cuya, Cagting og Guintaboan og vores genshusning vil hovedsageligt sikre hjælp til de mest udsatte grupper (børn og ældre). Indsatsen er på nuværende tidspunkt sat til, at skulle foregå over en 6 måneders periode. Med vores lokale samarbejdspartner ALTERPLAN som vi har samarbejdet med siden 2009, har vi store ambitioner om, at få løftet landsbybeboerne tilbage på benene igen oven på tyfonens omfattende ravage.

Organisering og genhusning i katastroferamt område (2021-2023)

Guinobatan er et af de mest udsatte områder i Filippinerne, da landsbyen ligger i skråningerne af Mayon-vulkanen, som er en af verdens mest aktive vulkaner. Mayon har haft ikke mindre end syv udbrud de seneste 20 år og derudover blev lokalbefolkningen i slutningen af 2020 udsat for en tyfon, som oversvømmede landsbyerne og medførte vulkanske mudderstrømme, der ødelagde de omkringliggende floder og områder.

Mayon vulkanen. – Billedet er taget af fotograf Jørgen Nielsen.

Vi har derfor, med støtte fra CISU, endnu engang gået sammen med Alterplan og lokalorganisationen SAC Legazpi (Social Action Center and Diocese of Legazpi). Vores mål er at sikre landsbyerne en tilstrækkelig og modstandsdygtig infrastruktur, vi vil arbejde præventivt og udarbejdet evakueringsplaner i tilfælde af, at lignende katastrofer gentager sig og vi vil etablere en organisation som skal bestå og drives af befolkningen fra lokalsamfundet, så de kan få repræsenteret deres reelle behov.

Genhuse de lokale filippinere

I de mest udsatte områder er genhusning desværre den eneste løsning, og her vil vi sikre at deres nye beboelsesområde har en infrastruktur og nogle indtjeningsmuligheder, som giver de fordrevne de absolut bedste forudsætninger for at skabe sig et normalt liv igen.
Vores ambition er dog, at undgå genhusning så vidt det er muligt, hvis analyserne viser at man kan genetablere infrastrukturen (og forbedre den). Vores ambition er at styrke og understøtte lokalsamfundet så meget det er muligt, hvad end det så resultere i genhusning eller ej.

Byen Legazpi som ligger ca. 1 times kørsel fra Guinobatan. Legazpi blev også kraftigt påvirket af tyfonerne og ligger også i skråningerne af vulkanen Mayon. – Billedet er taget af fotograf Jørgen Nielsen.

Vores projekt kommer til at have sit virke i tre lokale landsbyer i Guinobatan, med en befolkning på ca. 16000 mennesker. Vi har valgt disse områder, fordi områderne har flest anbefalinger om genhusning og fordi lokalregeringen har rakt ud til SAC Legazpi for at få hjælp til at håndtere situationen. Vores arbejde skal derfor sikre genhusning hvor det er nødvendigt, få implementeret de nødvendige infrastrukturelle tiltag og organisere lokalbefolkningen, så deres stemme og deres behov kan blive hørt af regeringen.

Fra nødhjælp til rehabilitering (2018-2022)

Mere end en halv million mennesker flygtede fra deres hjem som følge af de voldsomme kampe i Marawi fra maj 2017 og fem måneder frem. Størstedelen fik husly ved venner og familie eller blev indkvarteret i uofficielle lejre eller centre i lokalsamfundene, og modtog derfor meget lidt eller slet ingen hjælp fra regeringens side. Derfor gik DIB i samarbejde med vores mangeårige filippinske partnerorganisation ALTERPLAN, NGO-netværket PHILSSA og den lokale partner ICESDev i gang med et projekt med de mest udsatte IDP’er (Internally Displaced Persons) som målgruppe – det vil sige dem, der fandt ly uden for de officielle evakueringscentre.

Teltlejren West Pantar var en af de tre lokaliteter, som den første nødhjælpsindsats rettede sig imod.

Med støtte fra nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund (DERF) under CISU gennemførte vi fra juli 2017 til april 2018 en indsats med fokus på at sikre de “uofficielle” IDP’ers basale behov i form af pengebevillinger til forskellige presserende behov, sundhedsmonitorering og -forbyggende foranstaltninger og psyko-social støtte. Indsatsen nåede 1539 husholdninger svarende til omtrent 6079 personer, fordelt på tre lokaliteter.

IDP’erne skaber egen fortalervirksomhed

I løbet af den første indsatsperiode opstod en civilsamfundsorganisation blandt IDP’erne, kaldet Lombay ka Marawi – Marawi, rejs dig. Vores anden indsats – et halvårigt projekt – havde til formål at styrke denne organisation og IDP’ernes mulighed for derigennem at blive hørt og få deres rettigheder mødt.

Kvinder ranglister deres ønsker og behov på en workshop i det andet projekt med IDP’erne fra Marawi.

Fra juli 2019 til september 2022 arbejdede vi på et tredje projekt, der, ligesom det foregående, er støttet af CISU’s Civilsamfundspulje. Projektets  formål har været at fremme en inkluderende og demokratisk genhusning og rehabilitering af de internt fordrevne ved at opbygge og understøtte Lombay Ka Marawis kapacitet til selv at gøre deres krav gældende i genhusnings- og genopbygningsfasen og finansielle støtte til ofrene af konflikten.

Projektets udgangspunkt var meget ambitiøs, men på grund af adskillige og uforudsigelige udfordringer, såsom  corona-pandemien, der gjorde samarbejdet med partner og udførelsen af opgaver svær, har projektet ikke opnået alle sine mål. Udover corona pandemien har der været udfordringer i  at gennemføre mange tiltag og mål på grund af samarbejdsvanskeligheder med de filippinske myndigheder og den lokale administration. Men på trods af vanskelighederne har projektet opnået vigtige fremskridt, såsom vedtagelsen af “Marawi Siege Victims Compensation Act” i april 2022, som Lombay Ka Marawi var en central aktør af. Vedtagelsen giver adgang til kompensation til ofrene fra Marawi konflikten nu, men også i de kommende år. Gennem projektet har familier ramt af konflikten fået adgang og støtte til at gøre krav om deres rettigheder til kompensation og hjælp. Over 300 familier er blevet flyttet fra teltbyer til midlertidige boliger, som de kan leve i de næste 5 år, samtidigt har 37 familier fået permanent boligmuligheder. Yderligere har 1000 familier fået adgang til finansielle støtte i form af udbetalinger til at dække deres essentielle leveomkostninger. Mange af indsatserne fortsætter efter projektet er afsluttet, så som at etablere flere permanente boligmuligheder til IDP’er og sikre fremadrettet kæmpe for at alle påvirkede kan få modtage støtte.

Videoer om nødhjælpsindsatsen i Marawi

Cesar Padilla har produceret disse videoer, som beskriver hvordan beboerne i Marawi blev fordrevet og de efterfølgende konsekvenser heraf. Her får man et indblik i, hvordan DIBs nødhjælpsprojekt har hjulpet mange udsatte filippinerne i samarbejde med vores samarbejdspartnere: ALTERPLAN, PHILSSA og ICES DEV:

Katastrofeforebyggelse og udviklingsplanlægning (2007-2018)

DIBs engagement på Filippinerne og partnerskab med organisationen ALTERPLAN går som sagt over 10 år tilbage. Sammen har vi siden 2007 implementeret tre faser af projektet Disaster Risk Sensitive Shelter Planning med katastrofeforbyggelse og udviklingsplanlægning som formål. Gennem inddragelse af slumbeboere, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder har vi arbejdet på at uddanne i risikoanalyse og fremme borgerinddragelse i udfærdigelsen af lokalplaner for fire byer forskellige steder i Filippinerne. Alle fire byer er særdeles udsatte for hyppige naturkatastrofer, specielt i forhold til de mange oversvømmelser, som oftest går hårdest ud over de fattige slumområder, der ikke kan stille noget op mod de massive ødelæggelser. Med lokalplanerne har slumbeboere opnået at blive prioriteret hos den lokale og regionale forvaltning i forhold til forbedringer i lokalområdet og fået træning i selv at udvikle og varetage et lokalt projekter.

Vores partnere i Filippinerne har produceret denne film, der giver et indblik i projektet og dets betydning lokalt.