Synergies across the continents (2022-2023)

Dette projekt have til formål at vidensudveksle og introducere bæredygtige, klimavenlige løsninger til landsbyer, som ikke har adgang til elektricitet og som er præget af fattigdom. Ved at dele erfaringer på tværs af landegrænser var det muligt for organisationerne at facilitere en vidensudveksling mellem organisationer, der arbejder lokalt og med lokale klimavenlige løsninger. Vi udviklede og videreformidlede fordelene ved at implementere bæredygtige energiløsninger, og på længere sigt er vores mål at større institutioner får øjnene op for bæredygtige energiløsninger, så vi kan få større opmærksomhed og finansiering på området.

Med projektet fik vi vist, hvordan CSO’er (Civil Society Organisations) kan spille en vigtig rolle ved at italesætte og assistere med at implementere bæredygtige energiløsninger, samt udøve fortalervirksomhed på emnet og få involveret lokale organisationer og beslutningstagerne.

Projektet sluttede i 2023 med fine resultater. På INFORSE’s hjemmeside kan man finde materialet, der blev udviklet i projektet.