I 2024 fik vi godkendt vores første projekt i Ghana sammen med vores nyeste og til dato mest energiske partner Ghana Youth Guide.

Projektet går ud på at opbygge kapaciteten hos Ghana Youth Guide (GYG) – en organisation drevet af unge, frivillige ghanesere – og 50 unge småbønder (i alderen 18-35) i Tolon- og Savelugu-distrikterne i det nordlige Ghana. Det skal ske gennem kapacitetsopbygning og træning i climate smart landbrugsmetoder. Den primære målgruppe består af 20 personer hos GYG (medarbejdere, bestyrelse og frivillige) samt de 50 unge småbønder. Fokus er særligt på kvindelige småbønder og en mindre gruppe af personer med handicap (PWD’er). Den sekundære målgruppe er ca. 10.000 mennesker i de to distrikter, som GYG vil nå ud til med forskellige oplysningskampagner.
Målet er at fremme climate smart landbrugsmetoder, øge den lokale viden om klimaændringer. Derudover vil vi forbedre kapaciteten hos GYG som implementerende organisation, og udvikle partnerskabet mellem GYG og DIB.

Projektet løber fra februar til oktober 2024, og DIB har en lille frivilliggruppe, der varetager projektet.