DIBs sekretariat ligger i U-huset i Aarhus, som er et kontorfællesskab af udviklingsorganisationer. På sekretariatet kan du være heldig at fange:

Lykke Valentin 
Sekretariats- og projektleder
Lykke er kvinden med det store overblik over DIBs mange aktiviteter. Som eneste fuldtidsansatte består hendes to-do liste af opgaver som fundraising, organisationsudvikling, netværksskabelse, servicering af frivilliggrupper, medlemshvervning, kommunikation udadtil og meget andet. Lykke koordinerer desuden også nogle af DIBs projekter i Filippinerne, Sydasien og Bolivia. 

Simon Langvad Græsbøll Iversen
Administrator og projektmedarbejder
Simon er ene mand på kontoret og ansat på deltid til at varetage DIBs administration. Regnskab og bogføring er hans primære opgave, og så støtter han Lykke i det organisatoriske arbejde og den eksterne kommunikation. Hans erfaring fra Latinamerika og med spansk sprog bruger han på DIBs projekter i Bolivia. Simon er også ansvarlig for oplysningsprojektet #ståropforverden.