DIBs sekretariat ligger i U-huset i Aarhus, som er et kontorfællesskab af udviklingsorganisationer. På sekretariatet kan du være heldig at fange:

Lykke Valentin 
Sekretariats- og projektleder
Lykke er kvinden med det store overblik over DIBs mange aktiviteter. Som eneste fuldtidsansatte består hendes to-do liste af opgaver som fundraising, organisationsudvikling, netværksskabelse, servicering af frivilliggrupper, medlemshvervning, kommunikation udadtil og meget andet.
Lykke koordinerer desuden flere af DIBs projekter og nødhjælpsindsatser bl.a. i Filippinerne, Sydasien og tidligere i Bolivia.

Simon Langvad Græsbøll Iversen
Administrator og projektleder
Simon er ansat på deltid til at varetage DIBs administration, hvor regnskab og bogføring er hans primære opgave. Han støtter også Lykke i det organisatoriske arbejde, med den eksterne kommunikation og opdaterer DIB’s hjemmesider.
Simons erfaring fra Latinamerika og med spansk sprog bruger han som projektleder på det nye Civic Space-projekt i Bolivia og oplysningsprojektet #ståropforverden.