DIBs sekretariat ligger i U-huset i Aarhus, som er et kontorfællesskab af udviklingsorganisationer. På kontoret oppe på 4. sal kan du være heldig at fange vores tre ansatte:

Lykke Valentin (På barsel)
Sekretariats- og projektleder
Lykke er generalen med det store overblik over DIBs mange aktiviteter. Hendes lange to-do liste består af opgaver som fundraising, organisationsudvikling, research, netværk- og relationskabelse, støtte af frivillige, medlemshvervning, repræsentation, kommunikation udadtil og meget mere.
Lykke koordinerer desuden flere af DIBs projekter bl.a. i Filippinerne og Sydasien.

Lykke kan kontaktes på dib@dib.dk og det er også hende, der tager telefonen, hvis du ringer til DIB på +45 52 99 92 36.

Simon Langvad Græsbøll Iversen
Administrator og kommunikationsmedarbejder
Simon står for DIBs administration, bl.a. betalinger, bogføring og regnskab. Han arbejder også med den eksterne kommunikation, bl.a. ved at indsamle historier fra projekter og frivilliggrupper samt opdatere DIB’s hjemmesider og profiler på de sociale medier. Han deltager også i det organisatoriske arbejde, bl.a. med støtte af frivillige og hvervning af nye medlemmer.
Simons erfaring fra Latinamerika og med spansk sprog bruger han som projektleder på det nye Civic Space-projekt i Bolivia.

Simon kan kontaktes på admin@dib.dk.

Peter Lysell Nielsen
Projektmedarbejder
Peter er i løntilskud hos os indtil maj, og han kommer blandt andet til at varetage kommunikationsopgaver, sørge for at vi kommer mere ud over rampen og være med i udarbejdelsen af nogle af de mange projekter, som DIB beskæftiger sig med. Peter har med sin kandidat i religionsvidenskab, en interesse i kulturer og religioners indflydelse herpå og vil forsøge at bidrage med nogle nye perspektiver og nye øjne hos DIB.

Peter kan kontaktes på dib@dib.dk.