DIB's secretariat is located in U-huset i Aarhus, som er et kontorfællesskab af udviklingsorganisationer. På kontoret oppe under taget på 4. sal kan du være heldig at fange vores to ansatte:

Lykke Valentin 
Secretariat and project manager
Lykke er generalen med det store overblik over DIBs mange aktiviteter. Hendes lange to-do liste består af opgaver som fundraising, organisationsudvikling, research, netværk- og relationskabelse, servicering af frivilliggrupper, medlemshvervning, repræsentation, kommunikation udadtil og meget mere.

Lykke koordinerer desuden flere af DIBs projekter bl.a. i Filippinerne og Sydasien.
Lykke kan kontaktes på dib@dib.dk og det er også hende, der tager telefonen, hvis du ringer til DIB på 52999236.

Simon Langvad Græsbøll Iversen
Administrator og kommunikationsmedarbejder
Simon står for DIBs administration, bl.a. betalinger, bogføring og regnskab. Han arbejder også med den eksterne kommunikation, bl.a. ved at indsamle historier fra projekter og frivilliggrupper samt opdatere DIB’s hjemmesider og profiler på de sociale medier. Han støtter også Lykke i det organisatoriske arbejde, bl.a. med støtte af frivillige og medlemsservicering.

Simons erfaring fra Latinamerika og med spansk sprog bruger han som projektleder på det nye Civic Space-projekt i Bolivia.
Simon kan kontaktes på admin@dib.dk.