I DIB prioriterer vi vores partnere og samarbejde højt. Det er samarbejde, vi bygger vores internationale projektarbejde på, og det er i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og netværk, at vi skaber forandring. Derfor er vi engageret i flere netværk, hvor organisationer fra civilsamfundet udveksler erfaringer, koordinerer indsatser og udtaler sig om problematikker sammen.

Our activities abroad is in close collaboration with LOCAL partners - we believe this strengthens the implementation of our projects, the community and the local organizations.

Recently, we've explored the possibility for collaborations with private companys in a learning experiment along with other green-profiled organizations in Denmark. Among other things, it resulted in en god manual , which we have been very inspired by in relation to future collaborations.

Do you see possibilities for collaborations?

If you have had an idea for a collaboration between DIB and your organization, your company or a network that you're part of, we would love to hear from you.

Måske vil jeres virksomhed gerne støtte et godt formål og leder efter den rigtige samarbejdspartner?

You can contact us on dib@dib.dk or on our phone number + 45 52 99 92 36

Network in Denmark

The '92 group er et netværk for 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som samarbejder om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Gruppen blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

CISU - Civil Society in Development er en paraplyorganisation for næsten 300 danske civilsamfundsorganisationer, der samtidig forvalter udviklingsmidler fra Danida og Udenrigsministeriet. CISU yder støtte til sine medlemsorganisationer gennem kurser, rådgivning og anden støtte. For nuværende er hovedparten af DIBs projekter finansieret gennem CISUs puljer.

INFORSE Europe er den administrative afdeling af et internationalt netværk af organisationer fra hele verden, der alle har fokus på bæredygtige løsninger inden for energi, klima og miljø. 

MUNDU - Center for Global Formation works for the global formation to become a natural part of the general education in Denmark.

Partners abroad

ALTERPLAN – Alternative Planning Initiative, Filippinerne, er en organisation, som især arbejder med udfordringer som følge af uformel bosætning i urbane områder og på barangay-niveau, hvor de bidrager med teknisk assistance, rådgivning og uddannelse.

CANSA – Climate Action Network South Asia, India, is a network of 150 organizations from eight countries in South Asia. CANSA is working to promote a socially just, global strategy for combating anthropogenic climate change.

Center for Rural Technology (CRT/N), Nepal, udvikler og fremmer tekniske løsninger i de nepalesiske landområder, der bidrager til at opfylde basale behov og forbedre levevilkårene for mennesker i landdistrikterne.

Centro Redes, Argentina, fokuserer på at få integreret teknologi og videnskab i deres projekter. De har samarbejdet med lokale og udenlandske partnere og har udarbejdet undervisningsmateriale, udgivet bøger og har faciliteret workshops og seminarer i samarbejde med andre organisationer.

ENDA, Senegal, har over 30 års erfaring i at udbrede bæredygtige energikilder lokalt og på landsbyniveau. Deres projekter har både været haft sin indvirkning lokalt, regionalt og på et nationalt niveau.

Grameen Shakti, Bangladesh, is behind a very successful market-based program that has made solar cell systems, biogas plants and improved stoves accessible to more than eight million rural residents.

Children-Nepal støtter børn, unge og familier på kanten af samfundet og modarbejder diskrimination, udnyttelse og vold baseret på kaste, køn og social status. Desuden arbejder organisationen med udvikling i landsbyer og på landet inden for økologi samt organisering og kapacitetsopbygning af smålandbrug.

IDEA – Integrated Development Association, Sri Lanka, spiller en aktiv rolle i at drive den bæredygtige udvikling frem inden for forvaltning af naturressourcer, landsbyudvikling og miljøbevarende tiltag. IDEA arbejder holistisk med ‘den hele landsby’, og de støtter alle facetter af det gode liv i landsbyer, f.eks. økologiske smålandbrug og haver, forbedrede tekniske løsninger og samskabelse.

INSEDA – Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association, Indien, promoverer og implementerer løsninger til vedvarende energi i Indiens landområder med et særligt fokus på biogasanlæg. INSEDA har indtil videre installeret omkring 300.000 biogasanlæg.

TaTEDO – Centre for Sustainable Energy Services, Tanzania, har siden 1990 beskæftiget sig med fortalervirksomhed og kapacitetsudvidelse for underrepræsenterede og fattige grupper.

Teko Kavi – NGO i Bolivia, som er engageret i civilsamfundet inden for lokalplanlægning, uddannelse, klima og oprindelige folks levevilkår og rettigheder. De arbejder med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i forhold til uddannelses- og miljøpolitik på nationalt, regionalt og kommunalt plan.

Kijani Consult Tanzania – Organisation i Tanzania, som særligt arbejder med kommunikation og oplysning om bæredygtigt landbrug og skovbrug og laver fortalervirksomhed for tiltag, som har fokus på at modvirke klimaforandringer.