Det var faktisk her, det hele startede tilbage i 1989 – DIB har helt fra begyndelsen været engageret i Bolivia. Først med sustainable settlement and local planning, siden med noget vi har kaldt “øko-alfabetisering”. Senest har vi gennemført en nødhjælpsindsats hos oprindelige folks lokalsamfund ramt af skovbrande i det østlige Bolivia, og så er vi også i gang med at forske i forholdet mellem mennesker og husdyrsygdomme. Vores mangeårige engagement i Bolivia har givet os et godt fodfæste i landet, og vi har opbygget et stærkt netværk til aktører på alle niveauer.

Playful learning and eco-literacy

DIB has worked with our Bolivian partner organization Teko Kavi over the past ten years on the Aprender Jugando, og tredje fase afsluttedes i marts 2020.

Aprender Jugando means playful learning and is precisely about developing and implementing a playful approach to teaching sustainable living in Bolivian schools. The concept has been called “eco-literacy”, and the movie below briefly explains what it is about:

In collaboration with civil society organizations, local authorities and teacher education, the project has been successful in establishing a link between school and local community. It has helped to enable the population to identify environmental problems and mobilize around a good life in balance with nature.

Research on animal diseases in the jungle

Teko Kavi was also our partner in a recently completed pilot project on animal disease research and prevention in local communities in the Amazon. The NETCAP-DIB project blev udviklet og gennemført i tæt samarbejde med forskere fra DTU og KU, og i januar 2020 fik vi bevilget midler fra CISU til at fortsætte arbejdet i San Buenaventura under projektet NEXTCAP, der løber til juli 2022.

Formålet er at forbedre levevilkårene for den oprindelige befolkningsgruppe tacana i Bolivias afsidesliggende Amazonas-region gennem opbygning af netværk og kapacitet til at forebygge og bekæmpe sygdomme, der spredes mellem dyr og mennesker.

Methodically, the project is rooted in One Health Approach, which focuses sharply on the interaction between people, animals and the environment in the promotion of sustainable health solutions.

Hør et spændende oplæg af professor Liza Rosenbaum Nielsen fra KU omkring vores pilotprojekt NETCAP fra 2018.

Emergency relief for communities affected by natural fires

I efteråret 2019 tog vi hul på et nyt kapitel sammen med Teko Kavi. Vi fik en bevilling fra nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund (DERF) til at bekæmpe og begrænse konsekvenserne af naturbrande, der hærgede skovområdet Chiquitanía i det østlige Bolivia. Vores indsats sluttede i oktober 2020 og ydede humanitær hjælp til 1827 mennesker fra 15 lokalsamfund i form af rehabilitering af vandkilder, sikring af adgang til sundhedsydelser og psykosocial støtte, reetablering af landbrugsproduktionssystemer og opgradering af den lokale kapacitet inden for brandforebyggelse og -håndtering.