DIB har siden 2007 samarbejdet med filippinske organisationer, om at styrke lokalsamfunds modstandskraft over for de hyppige naturkatastrofer, som hyppigt rammer øriget. I 2017 var katalysatoren for vores nødhjælpsindsats dog ikke en naturkatastrofe, men derimod en væbnet konflikt mellem IS-sympatisører og regeringsstyrker, som efterlod byen Marawi i ruiner og fordrev tusindere af filippinere fra deres hjem. Dette blev startskuddet, som fik vores organisation til at involvere os i nødhjælpsindsatser. Siden har vi arbejdet med organisering og genhusning af de internt fordrevne i Marawi samt de Filippinere, som blev ramt af tyfon og mudderskred i Guinobatan området og af tyfonen Odette i Ubay, Bohol i 2022. Læs mere nedenfor.

Her i 2024 har vi også fået midler til at evaluere på effekterne af vores arbejde med vores tilgang til katastrofeforebyggende lokalplanlægning (BDRSSP). Det giver også mulighed for at kigge nærmere på, hvordan vi kan styrke konceptet og gøre det letter for lokalregeringer at implementere selv. Det glæder vi os rigtig meget til!

Organisering og genhusning i katastroferamt område (2021-2024)

The Guinobatan area is one of the most dangerous places to live in the Philippines, as the area is on the slopes of one of the most active Volcanos in the world - The Mayon Volcano. The Volcano has erupted seven times in the last 20 years, and furthermore a Typhoon hit the area in late 2020, which flooded the area and resulted in volcanic mudstreams that brought devastation to the surrounding rivers and area.

The Mayon Volcano. - Picture is taken by photographer Jørgen Nielsen.

Therefore, with support form CISU, we have again joined forces with Alterplan and the local organization Sac Legazpi (Social Action Center and Doicese of Legazpi). We want to secure the most vulnerable villages and create a better infrastructure, make sure that the area has an effective evacuation plan ready and support the establishing of local organizations that can be representative of the communities and their dire needs.

Rehousing the local philippines

In some of the most vulnerable area, there is no choice but to rehouse the people affected by the disasters, and we will ensure that the new settlements will have a sufficient infrastructure and offer ways of income, so the prerequisites are there for them to establish a normal life again.
Our main ambition is though to avoid rehousing if possible, if the analysis shows that sufficient infrastructure can be established in the villages. Our ambitions are therefore to strengthen the local communities, in whatever way seems best for them.

Vores projekt bliver implementeret i tre lokale landsbyer i Guinobatan, med en befolkning på ca. 16.000 mennesker. Vi har valgt disse områder, fordi områderne har flest anbefalinger om genhusning og fordi lokalregeringen har rakt ud til SAC Legazpi for at få hjælp til at håndtere situationen. Vores arbejde skal derfor arbejde for at genhuse nogle af de mest udsatte familier, og hjælpe dem, som ikke har mulighed for genhusning. Her bruger vi vores barangay disaster risk sensitive shelter planning (BDRSSP)-tilgang for at få implementeret de nødvendige infrastrukturelle tiltag og organisere lokalbefolkningen, så deres stemme og deres behov kan blive hørt af regeringen. Projektet slutter i foråret 2024.

Træningen i udarbejdelse af BDRSSP-planer for de lokale CBO’s er veloverstået og deltagerne er klar til at gøre brug af planerne og deres træning i fortalervirksomhed overfor de lokale myndigheder (sommeren 2023)

Fra nødhjælp til rehabilitering i Marawi (2018-2025)

More than half a million people fled their homes as a result of the fierce fighting in Marawi from May 2017 and five months on. The majority were sheltered by friends and family or were housed in unofficial camps or community centers, and therefore received little or no governmental assistance. This is why DIB, in collaboration with our long-standing filippino partner organization ALTERPLAN, the NGO network PHILSSA and the local partner ICESDev, embarked on a project with the most vulnerable IDPs (Internally Displaced Persons) as a target group - that is, those who found shelter outside the official evacuation centers.

The tent camp West Pantar was one of the three sites that the first emergency aid effort was aimed at.

With support from the emergency aid pool Danish Emergency Relief Fund (DERF) (DERF) under CISU, from July 2017 to April 2018, we focused on ensuring the basic needs of the "unofficial" IDPs in the form of funding for various urgent needs, health monitoring and prevention measures and psychosocial support. The effort reached 1539 households, corresponding to approximately 6079 persons, spread over three locations.

IDP’erne skaber egen fortalervirksomhed

During the first intervention period, a civil society organization emerged among the IDPs, called Lombay ka Marawi (LKM) – Marawi, rejs dig. Our second effort - a six-year project - aimed to strengthen this organization and the IDPs' ability to be heard and have their rights met.

Women rank their wishes and needs at a workshop in the second project with the Marawi IDPs.

Fra juli 2019 til september 2022 arbejdede vi på et tredje projekt, der, ligesom det foregående, er støttet af CISU’s Civilsamfundspulje. Projektets  formål har været at fremme en inkluderende og demokratisk genhusning og rehabilitering af de internt fordrevne ved at opbygge og understøtte Lombay Ka Marawis kapacitet til selv at gøre deres krav gældende i genhusnings- og genopbygningsfasen og finansielle støtte til ofrene af konflikten.

Projektets udgangspunkt var meget ambitiøs, men på grund af adskillige og uforudsigelige udfordringer, såsom  corona-pandemien, der gjorde samarbejdet med partner og udførelsen af opgaver svær, har projektet ikke opnået alle sine mål. Udover corona pandemien har der været udfordringer i  at gennemføre mange tiltag og mål på grund af samarbejdsvanskeligheder med de filippinske myndigheder og den lokale administration. Men på trods af vanskelighederne har projektet opnået vigtige fremskridt, såsom vedtagelsen af “Marawi Siege Victims Compensation Act” i april 2022, som Lombay Ka Marawi var en central fortaler for.

Gennem projektet har familier ramt af konflikten fået adgang og støtte til at gøre krav om deres rettigheder til kompensation og hjælp. Over 300 familier er blevet flyttet fra teltbyer til midlertidige boliger, som de kan leve i de næste 5 år, samtidigt har 37 familier fået permanent boligmuligheder. Yderligere har 1000 familier fået adgang til finansielle støtte i form af udbetalinger til at dække deres essentielle leveomkostninger.

Kompensation, genhusning og støtte til alternative livelihoods

I 2023 fik vi godkendt et nyt projekt til at arbejde videre med at understøtte IDPs i at søge kompensation for deres tab under belejringen og de efterfølgende kampe. Vinduet for at søge om kompensation er åben fra juni 2022 – juni 2023 og det er en process der stiller store krav til både dokumentationen og tålmodigheden. Vores partnere i Filippinerne, LKM og ALTERPLAN, arbejder både med at hjælpe medlemmerne af LKM med at få gjort deres krav gældende indenfor tidsfristen, samtidig med at de arbejder for at sikre bedre boligforhold (både de eksisterende og i nye genhusningsprojekter) og adgang til alternative indkomstmuligheder. De har med andre ord meget at se til.

Videos concerning emergency aid in Marawi

Cesar Padilla har produceret disse videoer, som beskriver hvordan beboerne i Marawi blev fordrevet og de efterfølgende konsekvenser heraf. Her får man et indblik i, hvordan DIBs nødhjælpsprojekt har hjulpet mange udsatte filippinerne i samarbejde med vores samarbejdspartnere: ALTERPLAN, PHILSSA og ICES DEV:

Emergency aid for the victims of the Odette Typhoon (2022)

I december 2021 ramte tyfonen Odette Filippinerne og forårsagede katastrofale skader. Mange landsbyer var lagt i ruiner og da vi allerede havde en lokal samarbejdspartner i området (ALTERPLAN), ansøgte vi øjeblikkeligt CISU om midler til en nødhjælpsindsats. Formålet var at sikre nogle af de filippinere, som var værst ramt mulighed for genhusning og adgang til basale fornødenheder (rent vand, elektricitet osv.). Vi tilbød også landsbybeboerne løn, hvis de ville være med til at genopbygge de ødelagte boliger i landsbyerne. Projektet varede i 9 måneder, og var en stor hjælp for de lokale, da der ikke kom hjælp andre steder fra.

Several of the villages boarders the coast and are therefore extremely vulnerable to natural disasters. This picture is taken from an article from the Daily Sabah.

Vores indsats fokuserede på tre af de hårdest ramte landsbyer i området: Cuya, Cagting og Guintaboan og vores genhusning sikrede hjælp til de mest udsatte grupper (børn og ældre).

2007-2018: Disaster prevention and development planning

DIBs engagement på Filippinerne og partnerskab med organisationen ALTERPLAN går helt tilbage til 2027. Sammen har vi siden 2007 implementeret tre faser af projektet Disaster Risk Sensitive Shelter Planning med katastrofeforbyggelse og udviklingsplanlægning som formål. Gennem inddragelse af slumbeboere, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder har vi arbejdet på at uddanne i risikoanalyse og fremme borgerinddragelse i udfærdigelsen af lokalplaner for fire byer forskellige steder i Filippinerne. Alle fire byer er særdeles udsatte for hyppige naturkatastrofer, specielt i forhold til de mange oversvømmelser, som oftest går hårdest ud over de fattige slumområder, der ikke kan stille noget op mod de massive ødelæggelser. Med lokalplanerne har slumbeboere opnået at blive prioriteret hos den lokale og regionale forvaltning i forhold til forbedringer i lokalområdet og fået træning i selv at udvikle og varetage et lokalt projekter.

Our partners in the Philippines have produced this film that gives an insight into the project and its importance locally.