DIB ønsker at opretholde en høj standard og ansvarlighed i vores arbejde, både vores nationale arbejde i Danmark samt vores internationale arbejde i andre lande, og vi opfordrer derfor til åben kommunikation. DIB’s Code of Conduct kan tilgås her. Vi ønsker løbende at forbedre os, og derfor er du velkommen til at indgive en klage, feedback eller kommentar.

Hvem kan klage?

DIB’s whistleblower- og klageordning kan bruges af alle, herunder medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige, modtagere og donorer. Klager indsendes her (complaint@dib.dk eller klage@dib.dk) og vil modtages af sekretariatsleder og bestyrelsesformand. Hvis det ønskes at sekretariatslederen ikke skal modtage klagen, kan klagen direkte sendes til bestyrelsens formand eller næstformand

Vi opfordrer dog til, at kommentarer og klager over vores arbejde så vidt muligt rejses og drøftes med de ansvarlige medarbejdere så tæt på aktiviteten som muligt.

Kan jeg indberette anonymt?

Du kan vælge at indberette anonymt, men vi opfordrer dig til at angive navn og kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig direkte, hvis der er behov for det i forbindelse med behandlingen af din klage.

DIB sikrer i forbindelse med behandlingen anonymitet i videst muligt omfang. Hvis du vil sikre, at du er anonym, når du indberetter, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal ikke indberette fra din arbejdscomputer, hvis du er ansat i DIB.
  • Du skal ikke benytte en computer, der er koblet op på DIB’s netværk.
  • Du skal undlade at skrive dine egne personlige oplysninger.

Sensitive klager

En sensitiv klage er typisk en klage eller mistanke om misbrug af økonomiske midler, strafbare forhold og seksuel udnyttelse samt overtrædelse af DIB’s politikker, retningslinjer og Code of Conduct.

Sensitive klager behandles altid fortroligt og kun enkelte personer, der har behov for at kende til klagen involveres.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Hvis du oplyser navn og kontaktoplysninger eller andre personoplysninger i forbindelse med din klage, behandler DIB naturligvis dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, læs mere herom i DIB’s privatlivspolitik her.

Klagevejledning

Detaljer om hændelsen: Husk at beskrive så mange specifikke detaljer omkring hændelsen som muligt. Detaljerne bør inkludere:

  • Datoen og tidspunktet for hændelsen, samt om det er sket gentagne gange
  • Personerne involveret i hændelsen
  • En beskrivelse af hændelsen
  • Hvis du ønsker at være anonym, så vær opmærksom på ikke at angive oplysninger der kan afsløre din identitet
  • Begrundelsen for hvorfor du anmelder hændelsen