Ødelæggelserne fra Marawi-belejringen i 2017. – Fotografi taget af Johary Lumna.

Siden 2017 har DIB haft projekter i Filippinerne, som reaktion på Marawi belejringen i 2017. Over en halv million mennesker blev fordrevet af kampene, som foregik mellem ISIS-sympatisørerne Maute og Abu Sayyaf overfor den filippinske regering. Vi har sidenhen både ydet nødhjælp til de IDP’s(internally displaced persons), som har haft øjeblikkeligt behov for dette og samtidigt har vi været med til at støtte en nyopstartet civilorganisation ved navn ‘Lombay Ka Marawi’ – en organisation, som er for og af de internt fordrevne personer under Marawi belejringen. Gennem organisationen er vores mål at give det fordrevne Marawi-folk deres egen stemme, så de kan blive hørt af regeringen og få opfyldt deres reelle behov.

Dette har resulteret i at vores samarbejdspartner ‘Lombay Ka Marawi’ nu har præsenteret en revision af ‘Marawi Siege Victims Compensation act of 2021’. Lovgivningen er efter 4 år nu endeligt ved at blive en realitet i senatet. Vi her i DIB, er på den ene side begejstret over, at de internt fodrevne nu endeligt har en kompensation i udsigt. Men som Lombay Ka Marawi påpeger, er der grund til bekymring, fordi kompensationslovgivningen er mangelfuld i dets nuværende forfatning.

Blandt andet mangler senatets lovgivning stadigvæk at inkludere at:

  • Tilføje tab af liv, tab af værdier og tab af levebrød som retfærdigt kompensationsgrundlag til lovgivningens nuværende forudsætninger for at kunne søge kompensation: ødelagte bygninger og tab af ejendomme
  • Sikre at Marawi organisationerne bliver repræsenteret i ‘Marawi Compensation Board’ så de får indflydelse og er med til at afgøre, hvem der er berettiget til at modtage kompensation
  • Sikre at ALLE er berettiget til kompensationen, så vidt de er blevet berørt af Marawi belejringen, så det ikke bliver utvetydigt eller uigennemsigtigt, hvornår eller til hvem kompensationen kan blive udbetalt
  • Beskytte ejendomsrettighederne for de beboer som ikke ejede en egentlig struktur/bygning, men som stadigvæk mistede deres hjem under Marawi belejringen

Se den fulde version af Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen here.

Lombay Ka Marawi demonstration for at få ‘Marawi Siege Victims Compensation act of 2021’ vedtaget. Fotoet er taget fra Lombay Ka Marawis facebook side.

Behov for at handle nu

Det tyder på at denne lovgivning både er den eneste og endelige kompensationsmulighed for ofrene under Malawi-belejringen. Derfor er det også vigtigt at vi får handlet hurtigt på dette, så vi ikke står tilbage med en utilstrækkelig aftale, som ikke opfylder de behov Marawi-befolkningen har efterspurgt i over 4 år.

Vi har derfor påbegyndt vores første underskriftindsamling her i DIB, hvor vi vil forsøge at samle andre NGO og sammen lægge pres på det filippinske senat. Vi håber at kunne nå ud til så mange som muligt inden d. 29 november. så vi sammen kan sikre, at de fordrevne filippinere kan blive genhuset og forhåbentligvis vende tilbage til en normal hverdag så hurtigt som muligt.

Hvis din organisation vil være med til at underskrive og støtte op om Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen, er du/i meget velkommen til at kontakte os på dib@dib.dk.