Ødelæggelserne fra Marawi-belejringen i 2017. – Fotografi taget af Johary Lumna.

Kompensationslovgivningens mangler

Siden 2017 har DIB haft projekter i Filippinerne, som reaktion på Marawi belejringen. Over en halv million mennesker blev fordrevet af kampene, som blev udkæmpet af ISIS-sympatisørerne Maute og Abu Sayyaf og den filippinske regering. Vi har sidenhen både ydet nødhjælp til de IDP’s(internally displaced persons), som har haft et øjeblikkeligt behov og samtidigt har vi været med til at støtte en nyopstartet civilorganisation ved navn ‘Lombay Ka Marawi’ – en organisation, som er for og af IDP’s under Marawi belejringen. Organisationens mål er at give det fordrevne Marawi-folk deres egen stemme, så de kan blive hørt af regeringen og få opfyldt deres reelle behov.

Det største behov på nuværende tidspunkt er, at få udbetalt kompensation til de fordrevne Marawier. Lovgivningen har været undervejs i 4 år, men er nu endelig ved at blive en realitet. Senatets ‘Marawi Siege Compensation Act of 2021’ er dog mangelfuld i mange henseender og her har ‘Lombay Ka Marawi’ nu præsenteret en revision af lovgivningen.

På den ene side er der grund til begejstring over, at de internt fordrevne nu endeligt har en kompensation i udsigt. Men som Lombay Ka Marawi påpeger, er der adskillige grund til at være skeptisk overfor lovgivningen nuværende forfatning.

Blandt andet mangler senatets lovgivning stadigvæk at inkludere at:

  • Tilføje tab af liv, tab af værdier og tab af levebrød som et retfærdigt kompensationsgrundlag til lovgivningens nuværende krav man skal opfylde for at kunne søge kompensation: ødelagte bygninger og/eller tab af ejendomme
  • Sikre at Marawi organisationerne bliver repræsenteret i ‘Marawi Compensation Board’ så de får indflydelse og er med til at afgøre, hvem der er berettiget til at modtage kompensation
  • Sikre at ALLE er berettiget til kompensationen, så vidt de er blevet berørt af Marawi belejringen, så det ikke bliver utvetydigt eller uigennemsigtigt, hvornår eller til hvem kompensationen kan blive udbetalt
  • Beskytte ejendomsrettighederne for de beboer som ikke ejede en egentlig struktur/bygning, men som stadigvæk mistede deres hjem under Marawi belejringen

Se den fulde version af Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen here.

Lombay Ka Marawi demonstration for at få ‘Marawi Siege Victims Compensation act of 2021’ vedtaget. Fotoet er taget fra Lombay Ka Marawis facebook side.

Lovgivningen er de fordrevnes eneste mulighed

Det tyder på at denne lovgivning både er den eneste og endelige kompensationsmulighed for ofrene under Malawi-belejringen. Derfor er det også vigtigt at vi får handlet hurtigt på dette, så vi ikke står tilbage med en utilstrækkelig aftale, som ikke opfylder de behov Marawi-befolkningen har efterspurgt i over 4 år.

Vi har derfor påbegyndt vores første underskriftindsamling her i DIB, hvor vi vil forsøge at samle andre NGO og sammen lægge pres på det filippinske senat. Vi håber at kunne nå ud til så mange som muligt inden d. 29 november. så vi sammen kan sikre, at de fordrevne filippinere kan blive genhuset og forhåbentligvis vende tilbage til en normal hverdag så hurtigt som muligt.

Hvis din organisation vil være med til at underskrive og støtte op om Lombay Ka Marawis revision af lovgivningen, er du/i meget velkommen til at kontakte os på dib@dib.dk.