Det afsluttende møde i EVD projektet

I oktober måned fik vi endelig afholdt vores afsluttende møde med partnerne fra EVD projektet. Den flittige læser vil vide, at det har været lidt af et omstændigt møde at få afholdt. Egentlig skulle det have været i maj måned, men så fik vi en forlængelse på projektet, og vi besluttede desuden at holde det i Danmark, for at give partnerne muligheden for at komme på besøg her efter 8 års samarbejde. Den idé skulle vi nok lige have haft clearet med diverse ambassader, for efter at have planlagt og booket det hele, var der kun to ud af fire af vores partnere som kunne få visum i tide, så vi måtte afbestille alt i sidste øjeblik. En lille sidebemærkning – hvis man har interesse i at læse om andre organisationers bøvl med at få visum, kan vi anbefale denne artikel på Globalnyt.

Nå, men vi valgte at rykke det afsluttende møde til Bangladesh i stedet, for det var simpelthen for bøvlet og spild af penge og vores alles tid at søge visum igen til Danmark. Så i starten af oktober mødtes vi med vores partnere fra Nepal, Sri Lanka, Danmark og Bangladesh. Vores indiske partnere deltog online, da de var forhindret grundet personlige forpligtigelser derhjemme. Men sikke en fed tur det var, godt hjulpet på vej af vores partnere Grameen Shakti, som virkelig sørgede godt for os! 

Ø-besøg til Majherchar, 8 timer fra Dhaka

Vi (eller jeg) havde sammensat et tætpakket program fra søndag til fredag, og vi startede ud med et projektbesøg til Majherchar, hvor Grameen Shakti har arbejdet med projektet siden midten af 2021. Vi tog afsted fra Dhaka søndag eftermiddag og kørte sydpå i 5 timer, til vi nåede Mathbaria, hvor vi overnattede. Dagen efter fortsatte vi endnu tre timer i bil, hvor vi kom ud på smallere og smallere veje, og gennem mange små byer, hvor der hurtigt kunne opstå trafikprop, når vi kom kørende i vores forholdsvis store bil og de andre trafikanter (cykelrickshaws, gående, biler osv.) ofte opholdt sig i den forkerte side af vejen. I hvert fald efter vores standarder 🙂

For at nå ud til Majherchar, skulle vi med en båd. Majherchar er en ø beliggende i floden Balaswar. Der bor omkring 200 familier på øen. Vi blev taget godt imod af en mindre gruppe fra lokalbefolkningen, som viste os rundt og svarede på alle vores spørgsmål. Som bosiddende på en ø, lever størstedelen af fiskeri og landbrug på det stykke jord de har til rådighed. Området er hårdt ramt af klimaforandringerne, og Grameen Shakti har også haft en del udfordringer i forhold til at finde de gode løsninger, som kunne tilpasses den lokale kontekst og behov. De lokale vi snakkede med var generelt rigtig glade for projektet, og havde en masse forslag til andre ting, vi også kunne lave der 🙂

Lokale løsninger

I projektet har Grameen Shakti arbejdet med at styrke beboerens resiliens mod klimaforandringer igennem vores EVD koncept. Da adgang til rent drikkevand er et stort problem på øen, er der blevet installeret 10 regnvandsopsamling med filter, hvor den lokale regering efterfølgende har bidraget med 100 vandtanke. Derudover arbejder Grameen Shakti på at få installeret en soldreven vandpumpe med filter på det lokale evakueringscenter.  

Derudover har 75 % af øens befolkning fået adgang til renere madlavningsteknologier; forbedrede komfurer, der udleder færre sundhedsskadelige partikler og anvender mindre brænde, og biogasanlæg.

Derudover er der blevet installeret 10 soldrevne lygtepæle i landsbyen, der giver mere tryghed efter mørkets frembrud, 3 soldrevne insektfangere, 300+ frugttræer er blevet plantet, og en familie har fået en soldrevne symaskine, som giver kvinderne i familien en mulighed for yderligere indtjening. Vi havde også på programmet at vi skulle plante et par træer, men et stort regnskyl satte en stopper for den plan. I stedet blev det til en fotoseance, som kan ses herunder 🙂

Projektmøder i Dhaka

Tilbage i Dhaka havde vi fire dage til at vende projektets resultater, udfordringer, læringer, og EVD konceptets relevans. Til det sidste punkt havde vi inviteret kollegaer fra andre organisationer i Bangladesh, som arbejder indenfor de samme tematikker som os. Vi fik her supergod feedback og indblik i andre organisations fokusområder, og hvordan vi kan overveje at bruge INFORSEs platform fremadrettet. Projektet slutter i december, og vi er i fuldt gang med at få konkretiseret, hvad vi skal arbejde med i den nærmeste fremtid.