DIBs projektbesøg i Marawi 2023

I juli måned var Lykke og Peter fra DIB på projektrejse rundt til vores tre projekter på Filippinerne. Her kom vi forbi vores nyligt godkendte projekt i Iligan og Marawi “Lombay Ka Marawi: Arising to uphold IDP rights“, som er en fortsættelse af vores tidligere projekter i samme område. Vores projekter omhandlende de internt fordrevne i Marawi nødvendiggjordes pga. Marawi-belejringen i 2017, som fordrev mange tusinder mennesker fra deres hjem.

Lombay Ka Marawi (LKM) er den største registrerede organisation, af og for de interne fordrevne personer (IDP’s), som blev etableret i 2017 i kølvandet på den væbnet belejringen af Marawi. DIB og ALTERPLAN har støttet LKM siden dens etablering, og vi har arbejdet sammen på flere projekter. Vores nyeste projekt har til formål at styrke LKM og støtte deres arbejde for deres medlemmer og Marawi IDPs generelt. For tiden fokuserer de særligt på at informere og hjælpe deres medlemmer om til at kunne søge om kompensation.

DIBs partnere, ALTERPLAN og LKM, ses her i en samtale med en af de ansatte (kvinden i den grønne kjole), som tager imod kompensationsansøgningerne på vegne af Marawi Compensation Board (MCB). MCB har fået det fulde mandat af den filippinske regering til at vurdere hvem, der er egnet og uegnet til at modtage kompensation.

Tidsrammen for at søge kompensation blev igangsat i begyndelsen af juni 2023 og fortsætter herefter et år frem. Efter denne fastsatte dato udløber deres mulighed for at søge kompensation. Det er derfor helt afgørende at give LKM og deres medlemmer de nødvendige informationer om kravene og ressourcer, såsom advokatbistand og refusion af transportomkostninger til at indsamle dokumentation. Det er nemlig en ret så kompliceret process at ansøge, og dokumentationskravene er svære at opfylde.

Positiv dialog med Marawi Compensation Board

I hjertet af Marawi kan de fordrevne IDP’s søge om kompensation for deres tab under Marawi belejringen fra 2017. Billedet viser den del af processen, hvor juridisk personale kigger på ansøgernes dokumentation, der er nødvendig for ansøgning af kompensation, juli 2023.

Sammen med vores partnere fik vi muligheden for at se, hvor sagsbehandlingerne finder sted. Efterfølgende havde vi et møde med advokat Maisara Dandanum-Latiph, forkvinden for Marawi Compensation Board (MCB). Hun har bl.a. været medlem af Bangsamoro Transition Authority (BTA), den midlertidige regering i Bangsaromo Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM). Desuden har hun de seneste fem år advokeret for, at familier påvirket af Marawi belejringen skulle kompenseres for deres tab. Der er ingen tvivl om, at det er en kompetent og dedikeret person, der er udpeget til at lede bestyrelsen og arbejdet. Et ansvar hun er fuldt ud bevidst om.

Hun understregede vigtigheden af at gøre processerne så gennemsigtige som muligt. Blandt andet havde der været problemer med at booke tider online til at søge kompensation via deres hjemmeside. Dette havde resulteret i, at folk var dukket op uden at have bestilt tid, og der gik også rygter om, at nogle havde fået booket tid udenom systemet via venner og familie. “Det må ikke ske, da der skal være tillid til systemet virker,” som hun sagde.

På billedet: Sarah Redoblado (ALTERPLAN), Maisara Dandanum-Latiph (MCB), Esme Rebleeza (ICESDev og bestyrelsesmedlem af LKM).

Brug for handling!

Hun anerkendte vigtigheden af det arbejde, som LKM har udført for de internt fordrevne, og hun foreslog at LKM igennem deres netværk og aktiviteter kunne bidrage med at få udbredt kendskab til og kravene til dokumentation for at kunne søge kompensation. Og ikke mindst at få LKMs medlemmer til at forstå, at deres mulighed for at søge kompensation er her og nu.
Hun forklarede også, hvorfor kompensationscenteret er placeret i Marawi, og ikke fordelt på andre lokationer, tættere på ansøgerne. Ødelæggelserne i Marawi er stadigvæk synlige seks år efter, at belejringen og kampene fandt sted. Det er en vigtig påmindelse til alle involverede, at bygningerne på samme måde som de fordrevne IDP’er ingenlunde er helet selvom årene er gået, og at der stadig er akut brug for handling.

Vejene er ryddet og repareret, men mange af bygningerne i Marawi står stadigvæk tilbage medtagne og i dårlig stand. De giver indtrykket af, at belejringen og bombardementerne ligeså vel kunne have fundet sted for nyligt.

Besøget fordrer optimisme

Et besøg til Marawi er hårdt på mange måder, når man ser de forladte, ødelagte bygninger og møder nogle af de mennesker, som stadig lever under usikre vilkår og ikke mindst uvished om deres fremtid. Men det indgyder også håb.
Det at se, hvor ansøgningsprocessen foregår, og muligheden for at snakke med ansatte og forkvinden for MCB, og dele vores bekymringer og håb for processen er vigtig for vores indsats. Desuden minder besøget os om, at mange andre også kæmper for at genskabe et værdigt liv for de internt fordrevne. Timingen for projektet er virkelig spot on, og det bygger videre på de mange års arbejde, som vi og vores partnere har udført for de internt fordrevne siden 2017.

De næste seks måneder bliver afgørende for at kunne give de fordrevne den kompensation de har krav på.