Sundhedsprojekter i Amazonas har skabt ny viden om sygdomme som spredes af myg og gnavere samt engageret til handling på lokalt og nationalt plan i Bolivia.

Teko Kavis og DIBs sundhedsprojekter NETCAP og NEXTCAP har siden 2018 arbejdet med at undersøge og formidle om forebyggelsen af zoonoser i Amazonas. Undervejs er skoler, lokale sundhedscentre og oprindelige folks organisationer blevet inddraget og engageret i undersøgelser og forebyggelse af sygdommene i deres område. Desuden har den regionale sundhedsstyrelse og Bolivias sundhedsministerium sidenhen vist stor interesse projekternes metoder og resultater.

Projekternes fokus på zoonoser og vektorbårne sygdomme i lokalsamfund i Amazonas har udfyldt et hul i den viden, man har hos myndighederne. Resultaterne fra det foregående NETCAP-projekt og det nuværende NEXTCAP-projekt har vakt interessen hos det bolivianske Sundhedsministerium og SEDES, den departementale sundhedsstyrelse i La Paz. De vil gerne arbejde videre med One Health-tilgangen til sundhed og den viden, som projekterne har opbygget.

Derudover er Teko Kavi lykkedes med at få aftaler med myndighederne i stand, så også de udbreder det undervisnings- og formidlingsmateriale, som er blevet produceret i forbindelse med projekterne. Disse materialer er blandt andet blevet uddelt til skoler i området omkring Tumupasa, Rurrenabaque og Palos Blancos i La Paz departementet. Her i det tropiske lavland er der mange sygdomme, som spredes via myg og gnavere. Men flere af sygdommene kan forebygges, og at formidle dette har været én af kerneopgaverne i projektet.

Skoler sætter pris på undervisningsmateriale om sundhed

Skolerne har særligt fået meget ud af de undervisningsmaterialer, som er produceret under projektet. Eleverne får viden om, hvordan man forebygger sygdommene og genkender symptomerne, og den viden tager de så med hjem til deres familie. På den måde spredes viden i lokalsamfundet på en mere uformel måde, men ikke mindre virkningsfuld. Når forældre og andre pårørende så læser eller hører om forebyggelse af sygdommene i andre sammenhænge, ved de hvad emnet er, og hvorfor det er vigtigt.

I november 2022 var Michael, Nadja og Simon på tilsynsbesøg hos Teko Kavi og i byen Tumupasa i projektområdet i Amazonas. Det lykkedes at interviewe og få vidnesbyrd fra repræsentanter for tacanas oprindelige folks organisation, lærere i indskolingen, rektor for den lokale mellemtrinskole, det lokale sundhedscenter, m.fl. Se flere billeder fra besøget her.

I Tumupasa mødte de Macario, som er lærer for indskolingens elever. Han har brugt undervisningsmateriale fra Teko Kavi til at undervise børnene i de sygdomme og bakterier, der bliver overført fra gnavere til mennesker.

“Eleverne har fået et nyt syn på, og forståelse for sygdomme og bakterier, og vigtigheden i forbyggelse”, siger Macario om sine erfaringer med at undervise i materialet om sygdomme, som NEXTCAP-projektet har lavet og omdelt til skoler.

Eleverne tager gerne materialerne med hjem og formidler det de har lært videre til deres forældre og familie.

Erika Alandia, projektkoordinator for Teko Kavi, er vellidt og velkendt i området, hvor projektets aktiviteter har fundet sted. Hun er uddannet veterinærforsker og har de seneste 15 år arbejdet i området omkring Tumupasa og Palos Blancos i den tropiske del af La Paz-regionen. Generelt oplevede DIBs udsendte, at der er stor tilfredshed med samarbejdet med Teko Kavi, og særligt Erika fik ros for sin store indsats og evne til at engagere både lokalt og på myndighedsniveau.

One Health-tilgangen får fodfæste

DIBs udsendte mødtes også med skoleinspektør for en mellemtrinsskole i Tumupasa, Juan Cordor Maydana, som fortalte om deres udbytte af projektet.

Skolen har fået udleveret undervisningsmaterialerne om sygdomme i de tropiske dele af Bolivia. Materialerne fortæller, hvordan dengue, chikungunya, malaria spredes af myg, og hvordan leptospirose og hantavirus, spredes af gnavere. Desuden får man en handleplan for, hvordan disse sygdomme forebygges.

Undervisningsmaterialet er både i form af skrift og plakater, men også videoer og sange, som komplimenterer de skrevne materialer. Det hele er tilrettelagt af erfarne pædagoger i Teko Kavi, mens selve indholdet er produceret af projektets veterinæreksperter Rolando Limachi og Erika Alandia. De har til undersøgelserne, som har ledt op til formidlingsdelen, fået hjælp af Magaly Franco, som studerer og skriver sit speciale i netop vektorbårne sygdomme.

Liza Rosenbaum og Camilla Kirketerp har på vegne af KU været involveret som forskningsmæssige sparringspartnere, og de besøgte også projektområdet og Teko Kavi i 2022. De har blandt andet givet rådgivet Magaly om sit speciale og brugt viden fra projektet i deres One Health-undervisning på KU. Desuden har Liza deltaget i et One Health-seminar for bolivianske myndigheder, hvor projektet var udgangspunkt for diskussionen.

Hvad kommer næst efter NEXTCAP?

Det tyske udviklingsprogram GIZ har lavet et program i Bolivia, som arbejder med sundhed og One Health-tilgangen. De har kontaktet Teko Kavi og Erika for at få mere viden og indsigt i indsatser, der har arbejdet med tilgangen i udviklingsprojekter. De vil gerne samarbejde med Teko Kavi med vidensdeling, og Erika er nu med i GIZ’ arbejdsgruppe. NEXTCAP slutter dermed ikke rigtigt, men lever videre. Både igennem GIZ’ program og den forstærkede interesse i One Health-tilgangen hos de bolivianske myndigheder.

NEXTCAP sluttede i marts 2023.. Projektet blev støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling.

Læs mere om DIBs projekter i Bolivia her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *