Solidt forarbejde, et stærkt samarbejde på tværs af organisationerne og koordinering af inputs har båret frugt: DIB har modtaget en bevilling på 4,3 mio. kr. af CISUs Civilsamfundspulje til at implementere et 2,5-årigt projekt, der bl.a. skal udbrede økolandsby-konceptet til flere og nye områder i fire lande i Sydasien.

Fra juni 2020 og frem til december 2022 skal DIB, INFORSE og partnere i Nepal, Indien, Bangladesh og Sri Lanka udbrede og udbygge økolandsby-konceptet, også kendt som Eco-Village Development (EVD). Konceptet er blevet udviklet og efterprøvet gennem tidligere projekter med de samme partnere som indgår i det nye projekt med titlen Next generation low carbon, climate resilient Eco-Village Development in South Asia.

Projektleder hos DIB Lykke Valentin er forståligt nok begejstret for muligheden for udbrede EVD-konceptet yderligere: ”Med de voksende klima- og udviklingsmæssige udfordringer vi og vores partnere oplever hos fattige landsbybeboere, så er vi i DIB rigtig glade for og stolte over, at vi nu kan fortsætte vores arbejde i Sydasien. Vi glæder os enormt meget til at bruge vores erfaring og viden til at udbrede økolandsby-konceptet til nye områder, men også til at få en endnu stærkere kobling til det private marked og ekstern finansiering, så vi kan sikre bæredygtigheden for lokalsamfundene og løsningerne.”

EVD-konceptet bygger på miljøvenlige løsninger for en mere bæredygtig hverdag og udvikling i landsbysamfund, og det nye EVD-projekt bygger videre på det regionale samarbejde, der har været etableret siden 2015. Partnerne på projektet er både netværk som International Network for Sustainable Energy (INFORSE) og Climate Action Network South Asia (CANSA) og nationale partnere som Integrated Development Association (IDEA) fra Sri Lanka, Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) fra Nepal, Grameen Shakti fra Bangladesh og Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA) fra Indien.

Lykke fra DIB til et af de forberedende møder med partnerne inden ansøgningen blev skruet sammen og sendt til CISU.

Klik her, hvis du vil vide mere om DIB’s arbejde i Sydasien.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *