DIB får 4,3 mio. kr. til nyt EVD-projekt

Solidt forarbejde, et stærkt samarbejde på tværs af organisationerne og koordinering af inputs har båret frugt: DIB har modtaget en bevilling på 4,3 mio. kr. af CISUs Civilsamfundspulje til at