I maj var DIB taget til UNFCCCs internationale klimakonference i Bonn sammen med vores partnere fra klimaprojektet i Sydasien. Formålet med vores deltagelse var at udnytte platformen til at udbrede kendskabet til vores økolandsby-koncept og forsøge at påvirke relevante beslutningstagere til at inkludere konceptet i nationale klimastrategier. Projektet var stærkt repræsenteret med deltagere fra INSEDA (Indien), Grameen Shakti (Bangladesh), IDEA (Sri Lanka), CANSA og INFORSE. 

Deltagelsen i Bonn gav bl.a. mulighed for at følge det første klimamøde efter den globale klimaaftale blev forhandlet på plads i Paris i december, samt få indblik i, hvilke emner, der optager forhandlere, landegrupper, civilsamfundet etc. Ud over at deltage i sessioner, møder, workshops og sideevents afholdt partnerne d. 20. maj selv det officielle UNFCCC-sideevent “South Asian Eco-Village Solutions in NDCs and Climate Finance: Renewable Energy, Organic Farming“. Her blev det fremlagt hvordan økolandsbykonceptet kan blive integreret i de fremadrettede nationale handlingsplaner, der skal sørge for at landene lever op til deres klimaforpligtelser. På sideeventen blev publikationen ”Eco-Village Development and Climate Solutions – Proposals from South Asia” publiceret. Publikationen er udarbejdet af projektpartnerne som en del af projektet. Den giver et overblik over den sydasiatiske kontekst og hvilke udfordringer regionen står overfor i forhold til klimaforandringer, energibehov og fattigdom. Derudover tager publikationen afsæt i organisationernes projekterfaringer med økolandsbyudvikling, de forskellige lavenergiløsninger og lokale case-studier samt et helt afsnit om anbefalinger til hvordan konceptet kan implementeres på en større skala. Du kan læse publikationen her. Læs bl.a. om Bimla i den nordindiske stat Uttarakhand. Med en simpel soltørrer har Bimbla fået mulighed for at forarbejde og konservere sine afgrøder, så hun kan sælge dem for en god pris på et lokale marked. Dermed har hun skabt sig en indtægt, fået øget selvtillid og bliver anset som en rollemodel i sit lokalsamfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *