DIB og Kijani Consult Tanzania indgår nyt samarbejde. De to organisationers første fælles projekt skal styrke unge i klimavenligt landbrug. Kijani skal også med til Nane Nane eller Farmer’s Day i Tanzania.

Kijani Consult Tanzania og DIB har startet et samarbejde op om et klimaprojekt i Geita-regionen i Tanzania. Her får unge kvinder og mænd mulighed for at lære forskellige færdigheder. Det kan være, hvordan man bygger et kæmpe drivhus. Eller hvilke frø og afgrøder er modstandsdygtige over for klimapåvirkninger. Eller hvilke klimavenlige tiltag de kan implementere i deres landbrug.

En del af træningen består også i at kende og bruge frø og afgrøder, som er modstandsdygtige over for klimaforandringer og som kan give en bedre indtjening.

Gennem forskellige træninger af unge i landbruget, skal modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne styrkes lokalt i landbruget, og så skal de unge landmænd have bedre indtjeningsmuligheder, f.eks. når de kan dyrke forskellige afgrøder, som også er modstandsdygtige over for klimaændringer.

5 distrikter udvalgt

Kijani er i fuldt sving med at afholde workshops om klimavenlige landbrugsmetoder for unge kvinder og mænd som arbejder med landbrug. Det foregår i distrikterne Buhalahala, Ihanamilo, Nyanguku, Kamena og Bukoli. De unge får træning i forskellige færdigheder med hensyn til landbrug, men de får også træning i at være rollemodeller og forbilleder for andre unge i landbruget.

Et stort drivhus opføres i forbindelse med en workshop for unge landmænd i Buhalahala-distriktet.

Projektet er blevet taget godt i mod både af de unge og af de forskellige autoriteter i distrikterne, hvor projektet implementeres. Nogle af distriktslederne var også med til træningerne for at se med egne øjne, hvilke tiltag projektet bringer med sig, og hvordan de unge lærer nye færdigheder og bruger dem i praksis.

Distriktsledere mødte Kijani og de unge landmænd og -kvinder under deres workshops i Buhalahala.

Klimaprojektet har fået sit navn efter den store nationale Farmer’s Day, Nane Nane, som afholdes hvert år forskellige steder i Tanzania. Her mødes hele landbrugssektoren og forskellige andre dele af civilsamfundet og statsrepræsentanter. Formålet er at fremvise landbrugsprodukter, men også at diskutere udfordringer og løsninger i sektoren. Dagen finder sted i starten af august, hvor Kijani vil være til stede med nogle af de unge kvinder og mænd. Planen er, at de skal tale det klimavenlige landbrugs sag samt sætte fokus på unge i landbruget.

Kijani; en grøn partner i Tanzania

Kijani Consult Tanzania er en ngo med hovedsæde i Dodoma. De har særligt stærke kompentencer og erfaringer med landbrug, klima, oplysning, foto, video og filmvisninger samt fortalervirksomhed over for myndigheder. Følg dem på deres Facebook.

Deusdedit, Mathilda og Mandolin, ansatte i Kijani, under workshop i Buhalahala.

Kijani er swahili for ‘grøn’ og understreger Kijjani Consult Tanzanias fokusområde. Selvom det endnu er en ung ngo, er visionen at arbejde for den grønne dagsorden. Særligt inden for omstilling af sektorer, et fokus på unges potentiale i økonomien og vigtighed i klimakampen samt fortalervirksomhed.

Nane Nane-projektet fokuserer på klimatilpasning

Nane Nane Climate Change Adaptation er et klimaprojekt, som har modtaget støtte under Climate Change Adaptation Modality (CCAM), som er en pulje forvaltet af CISU – Civilsamfund i Udvikling.

Midlerne fra denne pulje er øremærket arbejdet med klimatilpasning i udviklingslande. Det kan være at støtte befolkningerne med at blive mere tilpasningsdygtige over for klimaforandringer. I kølvandet på klimaforandringerne f.eks. mere tørke eller mere ekstreme vindforhold. Det har store konsekvenser for folk, hvis levebrød er relateret til landbrug. Derfor støtter indsatser under CCAM netop personer ramt af klimarelaterede problemer i at tilpasse sig de ændrede forhold.

Et gruppebillede af nogle af Kijanis medarbejdere sammen med de unge, som deltog i workshops i Buhalahala.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *