rakesh_margul

I landsbyen Margul er flere klimavenlige løsninger blevet installeret. De skal både være en hjælp i hverdagen og et alternativ til klimaskadelige teknologier.

Landbefolkningen i det centrale Indien arbejder hårdt hver dag for at skaffe mad og sende deres børn i skole. Behovet for enkle løsninger til hverdagens arbejde og familielandbrugene er stort.

Hvis man tilmed kan lykkes med at gøre disse løsninger klimavenlige, så ligner det en vindersituation; både lokalt og globalt.

I Margul landsby, i Madhya Pradesh, er flere af disse teknologier blevet installeret. Der er alt fra biogasanlæg til solcellelamper; fra drivhuse til ormekompost. Alt sammen løsninger som skal gøre landsbylivet bedre og vise et alternativ klimaskadelige teknologier.

Solcellelamperne kommer særligt områdets børn til gode, når de skal læse lektier. Før var det nødvendigt at lavet sine lektier, mens solen var fremme. Nu er det muligt for børnene at læse i de let køligere aftentimer, hvilket også er en mere behagelig oplevelse.

Øget produktivitet

Marguls indbyggeres levebrød kommer først og fremmest fra deres smålandbrug. Særligt er der fokus på kvæghold, majs, ris, tørring af fisk og frugter samt køkkenhaver. Flere familier beskæftiger sig med disse, da det giver mad på bordet og en lille indtjening.

Flere frugter og grøntsager bliver tørret med henblik på videresalg. Familierne har forskellige metoder til tørring. Flere har en platform med store blade, som fungerer som en seng for frugterne, som tørres. Andre har et tørreskab lavet af en bambuskonstruktion med plastik. Sidstnævnte er mest effektiv overfor dyr, som æder frugterne, mens de er i gang med at tørre.

Nogle af de teknologier, som INSEDA, DIBs partner i Next Generation Eco-Village Development-projektet, har hjulpet Marguls beboere med er biogasanlæg. Meningen med disse biogasanlæg er, at de skal bruge kvægenes kokasser til at producere den gas, som bruges i de enkelte familiers komfurer og køkkener.

På øverste billede i denne artikel ses Rakesh Maida, sherpant (landsbyrepræsentant, red.), der viser et af biogasanlæggene fra projektet frem. Teknologien er stadig ny for de fleste i landsbyen, så der skal stadig arbejdes på at få dem i brug og for at gøre gavn i Margul.

I Margul har de også installeret en soltørrer, hvor de kan tørre grøntsager, fisk og andet og bruge senere eller sælge og få en indkomst.

Vil du læse mere om DIB’s projekter i Sydasien? Så klik her for at komme over til beskrivelsen på hjemmesiden.

Vil du se flere billeder fra besøget i Margul? Klik her og hop over til opslaget på vores Facebook-side.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *