Billedet er fra DIBs generalforsamling i 2017.

Endnu et år er gået og tiden nærmer sig vores generalforsamling i DIB. Vi har efterhånden vænnet os til den nye normal med forsamlingsloft, afstand, begrænset social kontakt og onlinemøder, men det skal ikke afholde os fra årets vigtigste forsamling – nemlig generalforsamlingen.

Vi vil rigtig gerne sikre, at alle har mulighed for at være med, så derfor bliver årets generalforsamling i DIB også en lidt anderledes én af slagsen, med mulighed for både fysisk og online deltagelse.


Dato: Mandag den 26. april, 2021
Tid: kl. 17.00 – 19.00-ish
Sted: Klosterport 4T, 3. sal, Aarhus og online
zoom

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af procedureregler og tidsplan
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år (regnskabet kan tilgås på hjemmesiden her)
5) Fremlæggelse af budget for det næste år
6) Orientering om igangværende arbejde og behandling af forslag til arbejdsprogram
7) Behandling af indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
10) Valg af statsautoriseret/registreret revisor
11) Debat/eventuelt

Fysisk deltagelse

Vi afholder den fysiske generalforsamling efter gældende retningslinier og i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anbefalinger.

Derfor er det vigtigt, at man husker at tilmelde sig i god tid og særligt melde ud, hvis man gerne vil deltage fysisk i generalforsamlingen. 

Meld dig til generalforsamlingen til sekretariatet på e-mail dib@dib.dk eller telefon 52999236. 

Traditionen tro vil der blive serveret lidt godt til maverne og ganerne til de fremmødte.

Online deltagelse

For dem som deltager online, så vil vi gøre vores bedste for, at der er tilstrækkelig med lyd og ‘øjne’ i form af computere, så I kan følge med i diskussionen fra det fysiske rum, og ligeledes komme til orde.

Man deltager via dette zoom link.
Meeting ID: 945 7632 7833
Passcode: 988710

Valg til bestyrelsen
I år skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer og som altid er der valg af to suppleanter. Så hvis du har lyst til at involvere dig i bestyrelsesarbejdet eller går og overvejer det, så har du endnu engang chancen. Tag endelig kontakt til et siddende bestyrelsesmedlem eller sekretariatet, hvis du vil vide mere. 

Tak for indsatsen i 2020 – vi håber vi ses i 2021 også 😉
Selvom pandemien har vanskeliggjort arbejdsbetingelserne på vores projekter ude og hjemme så har der stadig været knald på i 2020. Det gælder både i forhold til at holde projekterne kørende i det omgang det har været muligt og tilpasse dem til de nye omstændigheder, men også med at få sat nye projekter i søen. Alt det og meget mere vil vi vende på denne hyggelige aften i godt selskab.

Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig hilsen
DIBs bestyrelse og sekretariat

Generalforsamling anno 2003 (tror vi).. Vi skal nok holde lidt mere afstand i år, men vi håber ikke det afholder folk fra at være med enten foran skærmen eller fra Klosterport 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *