Knap 6 år efter Marawi belejringen er en stor del stadig fordrevne fra hvad de plejede at kalde hjem. Men nu sker der måske snart noget.

På billedet ses Johary – en af de fordrevne, som efterfølgende har dedikeret sig som aktivist. DIB har lavet en dokumentar om Johary som man kan finde her: https://staaropforverden.dk/film/

Efterdønningerne af tragedien i 2017 mellem ISIS-affilieret oprørsgrupper og det nationale militær har efterladt adskillige filippinere i et uvishedens-limbo. Den væbnede konflikt, som på bare fem måneder transformerede den tidligere handelsby til en krigszone, tvang indbyggerne til at flygte fra hus og hjem. Seks år efter befinder en stor del af de IDP’s (Internt fordrevne personer) sig stadigvæk i Iligan – 30 km fra Marawi i ‘midlertidlige’ beboelser, som med årene bliver mere og mere permanente. Her kan de blot gå og afvente prisgivet på at få en endelig afklaring på deres situation. Håbet om en tilbagevenden til deres hjemstavn synes dermed blot at blive en fjernere og fjernere drøm som årene passerer.

Byen Marawi er lokaliseret i det sydlige Filippinerne på øen Mindanao. Omkring 200000 mennesker er bosiddende i byen, hvor en majoritet af befolkningen er muslimer på trods af, at omkring 90% af befolkningen bekendtgøre sig til kristendommen og mestendels katolicismen.

Store dele af Marawi står i dag tilbage, efterladt som et genfærd – en spøgelsesby, som giver nytilkomne indtrykket af at have stået mennesketomt i flere århundreder. Overalt i Marawi kan man se, hvordan bombardementet har efterladt villaer, butikker og boliger i ruiner. Faldefærdige bygninger og mennesketomme stræder præger bybilledet.

Alt imens befinder mange af de internt fordrevne personer (IDP’s) sig i Iligan – efterladt i en uholdbar situation, hvor de nu i årevis har afventet at modtage en retmæssig kompensation for deres materielle og personlige tab. Men nu ser det ud til, at der (måske) endelig snart sker noget.

“Marawi Compensation Bill” – Juridiske omstændigheder forlænger processen

Lovgivningen RA 11696 som også går under det lidt mere sigende navn: “Marawi Compensation Bill” blev godkendt i april 2022 efter at have været undervejs i mere end fem år. Som navnet afslører, har lovgivningen til formål at yde de internt fordrevne fra Marawi en kompensation for de tab de led under belejringen i 2017.

Desværre er der stadigvæk alvorlige problemer og lang vej for de fordrevne marawiers udsigt til kompensation.

Billede fra DIBs besøg i de midlertidlige boliger ved Iligan – april 2022.

Regeringen har nedsat en komité – en såkaldt ”Marawi Compensation Board”, som er den instans der kommer til at afgøre, hvorvidt man anses som egnet til at modtage kompensation.

Kriterierne for bedømmelserne er kompliceret og ugennemsigtigheden besværliggøre de fordrevnes indsigt og forståelse for deres reelle kompensationsmuligheder. Derudover er der i komitéen en beklagelig mangel på repræsentation fra Marawi.

Derfor frygter vi også at kompensationerne drukner i bureaukrati, og den frygt begrundes blandt andet i dele af lovgivningens udformning. Her beskrives der blandt andet, at det hovedsageligt er land/boligejere som får berettigelse til kompensation. Dette vil negligere en stor del af den fattigere demografi, som boede til leje eller som uregistreret bosættere på tidspunktet for belejringen.

Uden inddragelse af de fordrevne kan man derfor godt frygte, at kompensationerne undlades at blive udbetalt, der hvor nøden er allerstørst.

Lombay Ka Marawi – En fortalervirksomhedsorganisation for og af de fordrevne

Som et udspring af DIBs nødhjælpsindsats for de internt fordrevne fra Marawi, blev der i 2017 etableret en organisation for og af de internt fordrevne ved navn “Lombay Ka Marawi” (LK). Dette kan oversættes til: Rejs jer Marawi. Medlemmerne af LKM består udelukkende af de internt fordrevne fra Marawi, for at sikre, at der blev skabt en faktisk repræsentation af IDP’erne i hele rehabiliterings- og genhusningsprocessen. LKM er i dag den eneste officielt registeret NGO af IDPs fra Marawi.

Siden da har DIB, ALTERPLAN og ICESDev, vores partnere i Filippinerne, samarbejdet om at styrke og opbygge kapaciteten i LKM. Dette for at sikre, inddragelse og repræsentation af de internt fordrevne.

Lombay Ka Marawi demonstrerer for at få kompensationslovgivningen gennemført i senatet – juli 2021.

Selvom kompensationslovgivningen er blevet godkendt i senatet, er der stadig mulighed for at påvirke den i en positiv retning. På trods af manglende repræsentation i “Marawi Compensation Board”, har LKM allerede etableret kontakt til flere af de udpegede bestyrelsesmedlemmerne og fået skabt en konstruktiv dialog om lovgivningens kriterier for udbetaling af kompensationerne.

Forudsætningerne for at forfølge og forbedre LKMs indflydelsesmuligheder, er et af hovedformålene med vores næste projekt som vi har valgt at kalde: “Lombay Ka Marawi – Arising to uphold IDP rights”.

Med tidligere projekter har prioriteten hovedsageligt været, at få opfyldt de fordrevnes vigtigste behov – for mad, medicin, tag over hovedet, og indkomstmuligheder. Med situationen nogenlunde stabiliseret, vil vi nu hovedsageligt fokusere på en yderligere kapacitetsudvikling og positionering af LKM som The IDP organisation. Organisationen skal formå at kunne arbejde målrettet med en rettighedsbaseret tilgang, og dermed få skabt de bedst mulige forudsætninger for at få indflydelse hos beslutningstagerne.

Vores mål er at skabe en tilfredstillende grad af repræsentation og fortalervirksomhed, som endeligt kan sikre de internt fordrevne fra Marawi en udvej for deres desperate situation. Vores indsats er derfor heller ikke ovre før de fordrevne modtager en tilstrækkelig kompensation for deres materielle og personlige tab, som de led under i 2017 og fortsat lider under den dag i dag.

Læs mere om DIBs arbejde i Filippinerne her på vores hjemmeside

Se dokumentarfilmen De fordrevnes stemme på Vimeo her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *