I november sidste år fik vi godkendt en partnerskabsaktivitet, der har til formål at styrke samarbejdet mellem DIB og TEKO KAVI, samt at identificere mulige fremtidige aktiviteter og projekter i Bolivia. Aktiviteten startede ud med en indledende workshop i januar 2015, hvor DIB sendte tre mand af sted til Bolivia.

Første projektrejse

Vi – Lea, Søren og Majken – var de heldige, der fik lov til at begive os mod det bolivianske for første gang. Vi har arbejdet som frivillige i Bolivia-gruppen siden starten af 2014 og har været med under hele ansøgningsprocessen. Efter den lange tur over Atlanten blev vi mødt af de hjertelige bolivianere, som vi skulle tilbringe de næste tre uger med. Vi blev indlogeret på ’Hotel TEKO KAVI’, det vil sige førsteetagen på kontoret i hovedstaden La Paz, hvor TEKO KAVI hører hjemme. Det var altså her, vi tilbragte det meste af de tre uger. På den måde skulle vi ikke bevæge os med taxi ud i trafikmyldret hver morgen, hvilket vi var godt tilfredse med. 

Størstedelen af tiden blev brugt på at holde møder og workshops med hele TEKO KAVI-holdet og på at udbygge netværket til andre organisationer. På møderne fik vi blandt andet et stort indblik i den bolivianske kontekst og de problematikker og udfordringer, de har som NGO i forhold til lovgivningen, regeringen og civilsamfundet. På netværksmøderne med andre NGO’er i og omkring La Paz, der ligeledes arbejder med børn og uddannelse var omdrejningspunktet, hvordan vi kan lære af hinanden, og hvordan man bedst arbejder sammen med regeringen, de lokale autonomías og børn, forældre og lærerinstanser. Alt dette skal munde ud i, at vi i DIB og TEKO KAVI kan identificere nye bæredygtige projekter i fremtiden. Der er ligeledes fokus på i partnerskabsaktiviteten at styrke og opbygge den interne del af organisationen, så vi kan sikre, at TEKO KAVI udvikler sig og fortsat er her i mange år frem.

Derudover fik vi mulighed for at møde flere forskellige organisationer engageret i arbejdet med civilsamfundet, heriblandt Profesor Martín, der er lærer på lokale skole i Tumupasa. Han arbejder med børn og unge og siden 2006 har han ledet et skoleinitiativ med fokus på miljø og frivillighed blandt unge. Han står blandt andet i spidsen for at fremme lokalbefolkningens viden om affaldshåndtering, agroøkologi, og hvilken indflydelse folk har på den omkringliggende natur. På en tre-dages tur til området Rurrenabaque fik vi mulighed for at besøge Profesor Martín i Tumupasa i junglen nær Rurrenabaque, hvor vi også talte med en af hans elever, Alesandro. Han fortalte med glæde om det arbejde, han og de andre unge laver i lokalområdet. Det har også medført, at han allerede som 15-årig er afklaret med, hvad han vil være, når han bliver stor – agronom.

Vi tilbragte i alt tre dage i området omkring Rurrenabaque. En af dagene tog vi med en af de lokale ud til et comunidad i junglen. Måden at komme derud på er med en lille båd. Området blev sidste år ramt af voldsomme regnvejr, hvilket medført store oversvømmelser, og floden, vi sejlede på, har slugt flere meter af bredden. Da vi kom i land, kunne vi se de konsekvenser, det har haft for befolkningen. Flere huse er forsvundet ned ad floden, og de lokale har forladt området og er rykket længere ind i junglen af frygt for, at den anden gang vil gå over dens bredder. Det var interessant, men også forfærdende at se dens konsekvenser. Vi talte desuden med flere ledere for det oprindelige folk under vores ophold, der alle udtrykte stor bekymring for fremtiden.

Den tre ugers lange tur bliver afsluttet den sidste aften med underskrivelsen af convenio’en – den skriftlige aftale mellem TEKO KAVI og DIB. Det bliver naturligvis fejret med håndtryk, store smil og et glas champagne. Vi kunne herefter tage hjem med fine resultater for den første workshop og en stor oplevelse i baggagen.

Status på projektet

I dag skriver vi så juni og vi er tidsmæssigt over halvvejs gennem partnerskabsaktiviteten. Efter vi er vendt hjem fra Bolivia, har TEKO KAVI ansat Sandra Martínez som koordinator. Hun skal stå i spidsen for partnerskabsaktiviteten frem til dens afslutning i august og har allerede udformet en tids- og handlingsplan for de resterende måneder. Vi glæder os meget til at møde hende, når DIB-delegationen igen drager mod La Paz til den afsluttende workshop i august.

/ Søren, Lea og Majken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *