Den korte version

Når du bliver medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev, melder dig som frivillig, søger en stilling eller giver et bidrag, modtager vi samtidig nogle af dine persondata. Det kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer osv. Vores overordnede princip er, at vi kun indsamler nødvendig data og aldrig personfølsom information som etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel orientering eller lignende. Alle de persondata, vi indsamler, behandles i overensstemmelse med EU’s Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven.

Den lange version

Det var den korte version, hvis du er interesseret i den lange, finder du den her, og du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for en uddybning på 52 99 92 36 eller dib@dib.dk.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk