Billede af ødelæggelserne forårsaget af tyfonen Rai. Billedet er taget fra The Daily Sabah.

Tyfonen Odette ramte Filippinerne i december og sendte over 400.000 mennesker på flugt. Med vinde, som nåede op over 200 km/t er skaderne enormt omfattende og mange mennesker har nu brug for hjælp. Vi har i samarbejde med ALTERPLAN fået godkendt en ansøgning til CISU’s nødhjælpspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund), som skal hjælpe tre af de mest udsatte landsbyer på fode igen. Disse landsbyer bestod af 174 huse, som var bygget på sandbanker ved strandkysten, som nu ligger i ruiner. Ødelæggelserne er overvældende og kræver en øjeblikkelig indsats.

Vores indsats’ bevilling skal give de udsatte adgang til rent vand og sanitære forhold. Vi vil genoprette deres kommunikationsmuligheder ved at sikre dem strømforsyninger. De mest udsatte mennesker vil vi genhuse, da adskillige af deres huse er komplet ubeboelige og evakueringscentrene fyldte. Vi vil genoprette de levevilkår som landsbybeboerne havde før naturkatastrofen indtraf, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag. Blandt landsbybeboerne vil vi skabe et incitament til at genopbygge både egne og andre boliger, da vi vil tilbyde dem løn for dette arbejde.

Ødelæggelserne i Ubay, Bohol. Det er i dette område, at vores indsats i de tre lokale landsbyer Cagting, Cuya og Guintaboan finder sted. Billedet er taget fra Inquirer Visayas og er taget af Leo Udtohan som du kan finde her.

Derudover har vi med indsatsen også intentioner om at forbedre samfundenes infrastruktur og introducere anordninger, som kan forsyne dem med vedvarende energi og er i stand til regnvandsopsamling. Dette adresserer både nuværende og længeresigtede behov, som skal gøre samfundene yderligere modstandsdygtige og selvstændige på den lange bane.

Situationen er meget alvorlig og kræver en øjeblikkelig indsats. Vi vil straks gå igang med at forbedre forholdene i området, så vi kan sikre, at de udsatte filippinere kan komme tilbage på rette spor igen.