Billede af ødelæggelserne forårsaget af tyfonen Rai. Billedet er taget fra The Daily Sabah.

Tyfonen Rai ramte Filippinerne i december og sendte over 400000 mennesker på flugt. Med vinde, som nåede op over 200 km/t. er skaderne enormt omfattende og mange mennesker har nu brug for hjælp. Vi her i DIB har i samarbejde med ALTERPLAN indsendt en ansøgning til CISU’s nødhjælpspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund), hvor vi har intention om at hjælpe tre af de mest udsatte landsbyer på fode igen. Disse landsbyer havde tilsammen 174 huse, som var bygget på strandkysten og på sandbanker, men som nu ligger i komplet ruiner. Ødelæggelserne er overvældende og kræver en øjeblikkelig indsats.

Vores indsats skal give de udsatte adgang til rent vand, vi vil genoprette deres kommunikationsmuligheder ved at give dem adgang til strøm, og til de mest udsatte vil vi give dem shelter, da adskillige af deres huse er ubeboelige og evakueringscentrene fyldte. Vi vil genoprette de levevilkår som landsbybeboerne havde før naturkatastrofen indtraf, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag. Blandt landsbybeboerne vil vi skabe et incitament til at genopbygge både egne og andre boliger, da vi vil tilbyde dem løn for dette arbejde.

Ødelæggelserne i Uhay, Bolol. Det er i dette område, at vores indsats i de tre lokale landsbyer Cagting, Cuya og Guintaboan finder sted. Billedet er taget fra Inquirer Visayas og er taget af Leo Udtohan som du kan finde her.

Derudover har vi med indsatsen også intentioner om at forbedre samfundenes infrastruktur og introducere anordninger, som kan forsyne dem med vedvarende energi og som er i stand til regnvandsopsamling, da dette både adresserer nuværende behov, men samtidigt gør det samfundene mere modstandsdygtige og selvstændige på den lange bane.

Vi krydser nu fingrer for, at vores ansøgning accepteres så vi straks kan få igangsat vores indsats. Situationen er meget alvorlig og vi håber her i DIB, at vi bliver involveret, så vi kan være med til at forbedre forholdene i området og give de udsatte filippinere muligheden for at komme tilbage på rette spor.