I think we are only seeing the beginning.
I think that change is on the horizon
and the people will stand up for their future.

DIB er i gang med at udvikle et undervisningsmateriale, der kan bidrage til at udfordre og udruste danske børn og unge til at tage del i den bevægelse af ungdomsaktivisme, som vi lige nu ser brede sig ud over verden. En bevægelse, hvor unge mennesker, som svenske Greta Thunberg, der står bag ovenstående citat, står sammen og kræver, at magthaverne de ansvar for at skabe en bæredygtig verden.

Fra håb til handling

Materialet tager udgangspunkt i en håbefuld historie om en ung filippinsk mand, der trodser en ellers tilsyneladende håbløs situation og tager kampen op for en bedre fremtid. Historien er udsprunget af DIB’s arbejde med internt fordrevne fra en væbnet konflikt i Marawi, Filippinerne.

Med inspiration fra denne historie skal undervisningsmaterialet udstyre skolelever i Danmark med konkrete kompetencer til at gå fra håb til handling. Og til at bidrage til realiseringen FN’s verdensmål i form af et selvvalgt forandringsprojekt dokumenteret med hashtagget #ståropforverden.

Undervisningsmaterialet bliver målrettet samfundsfag i udskolingen og kommer til at bestå af:

  • En dokumentarfilm.
  • Information om Filippinerne og om FN’s Verdensmål.
  • Et toolkit til demokratisk deltagelse, så eleverne selv kan gennemføre egne forandringsprojekter.
  • Tilbud om gæstelærerbesøg.

Materialet er støttet af CISU’s EU-pulje FRAME, VOICE, REPORT!, Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling og CISU’s Oplysningspulje og kommer til at lægge frit tilgængeligt online fra foråret 2020.