#ståropforverden er overskriften på et undervisningsprojekt målrettet grundskolens ældste klasser om at skabe forandringsprojekter med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Projektet tager udgangspunkt i filmen De fordrevnes stemme, der fortæller historien om Johary, en ung mand fra Flippinerne, som sammen med tusindvis af andre er blevet fordrevet fra sit hjem i byen Marawi af en væbnet konflikt mellem IS-relaterede militser og filippinske regeringsstyrker. Den voldsomme krig har stjålet Joharys barndomshjem og fremtidsdrømme, men den har samtidig givet ham noget nyt – en identitet som aktivist og en stemme, som han er nødt til at bruge.

Med udgangspunkt i denne historie vil DIB med inspirere og udruste danske elever til også at finde og bruge deres stemme og være med til at skabe forandring i deres nærmiljø.

Film og undervisningsoplæg kommer til at lægge frit tilgængeligt på www.staaropforverden.dk fra foråret 2020.

Klik og se trailer for filmen på Youtube her.

Gratis gæstelærerbesøg i februar og marts

Som en del af lanceringen af projektet udbyder vi i uge 9-13 ti gratis gæstelærerbesøg i udskolingen. Vi kommer ud og viser filmen, fortæller om baggrunden for den, om FN’s Verdensmål, og hvordan de kan udgøre en ramme for at tage del i udviklingen af en mere retfærdig og bæredygtig verden – lokalt såvel som globalt.

Målgruppe og omfang
Gæstelærerbesøget og undervisningsoplægget er tilrettelagt til udskolingen. Besøget kan med fordel udgøre indledningen til et forløb om demokratisk deltagelse i samfundsfag, eventuelt tværfagligt med fx geografi, historie eller dansk. Det varer 2-3 lektioner alt efter jeres ønsker til hvilken kontekst, det skal indgå i.

Tilmelding
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Kontakt os med et par forslag til, hvornår I vil have besøg indenfor perioden 24. februar til 27. marts på dib@dib.dk eller 5299 9236.

Hent tilbuddet som pdf.Projektet knytter sig til DIBs engagement på Filippinerne og er støttet af EU-puljen Frame, Voice, Report!, Danidas Oplysningspulje og CISUs oplysningspulje.