DIB bidrager til danskernes viden om og forståelse for globale problemstillinger og løsninger, og vi vil være med til at præge den hjemlige faglige og folkelige debat på området.

Derfor deltager vi flittigt i arrangementer og festivaler og tager ud og fortæller om vores arbejde på skoler og uddannelsesinstitutioner – se under foredrag. Vi turnerer med fotoudstillingen Slum Blues produceret i tilknytning til vores projektarbejde i Filippinerne. Og senest har vi – ligeledes inspireret af arbejdet i Filippinerne – udviklet undervisningsmaterialet #ståropforverden.

DIB demonstrer en økolandsby-model på en festival for FN’s verdensmål i Aarhus.